نویسنده = زهرا میرسلیمانی
تعداد مقالات: 2
1. بازنگری جدایه‏های Phytophthora parsiana با استفاده از چندشکلی ساختاری تک‏رشته‏ی دی‏اِن‏اِی ریبوزومی

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 317-335

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا


2. واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن

دوره 49، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 279-296

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ امیرحسین محمدی؛ محمد جواهری؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی