نویسنده = سید محمد علوی
بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تأثیر قارچ اندومایکوریز Piriformospora indica در گیاه برنج

دوره 48، شماره 3، آذر 1391، صفحه 441-442

سید حسین موسوی؛ بهرام شریف‌نبی؛ ولی‌اله بابایی زاد؛ سید محمد علوی؛ محمدعلی تاجیک قنبری؛ امیر مساح


وجود چند ویروئید در درختان پرتقال آلوده به بیماری پوست صمغی

دوره 47، شماره 2، دی 1390، صفحه 188-189

ندا روحانی؛ سید محمد علوی؛ حشمت الله رحیمیان