نویسنده = سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا
تعداد مقالات: 6
1. ثبات نسبی ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ‌ قاشقی باقلا بر اساس بخشی از ژن پروتئین پوششی از میزبان‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف ایران

دوره 54، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-38

امید بهرامی ترابی؛ الهام علوی‌نژاد؛ سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا؛ کرامت‌اله ایزدپناه


2. بر همکنش ویروس‌های عامل بیماری پیچیدگی بوته چغندر‌قند با ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگی در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه

دوره 53، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 417-430

سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا؛ درنا جهان بین؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ علی مقدم


4. شناسایی و تعیین ویژگی‌های مولکولی ویروس کوتولگی بافت مرده‌ی باقلا، یک نانوویروس جدید در مزارع حبوبات ایران

دوره 52، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 503-517

مائده لطفی‌پور؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا


5. ویروس‏های ایجادکننده پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران: تنوع و پراکنش در گیاهان و مناطق جغرافیایی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 493-504

آمنه عنابستانی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ سعید تابعین؛ حبیب‌اله حمزه‌زرقانی؛ سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا


6. مقایسه دامنه میزبانی طبیعی و آزمایشگاهی ویروس‌های پیچیدگی شدید و ایرانی بوته چغندرقند و ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 505-521

درنا جهان‌بین؛ کرامت‌الله ایزدپناه؛ سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا