نویسنده = مسعود شمس‌بخش
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص مولکولی ژن‌های القاء شده گیاه سیب زمینی دخیل در دفاع علیه باکتری Ralstonia solanacearum

دوره 54، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 163-172

کبری مسلم‌خانی؛ جواد مظفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه


2. تعیین برخی ویژگی‌های ملکولی و بیولوژیکی توسپوویروس‌های مختلف از استان مرکزی

دوره 53، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 431-447

حسین بیات؛ افشین حسنی مهربان؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس‌بخش