نویسنده = احمد روحی‌بخش
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی واکنش تعدادی از هیبریدهای مرکبات نسبت به 'Candidatus Phytoplasma aurantifolia'‌

دوره 54، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 173-183

نگار رضازاده؛ اسد اسدی آبکنار؛ احمد روحی‌بخش