نویسنده = مسعود شمس بخش
توالی نوکلئوتیدی و تجزیه ژنتیکی قطعه کوچک ژنومی دو جدایه‌ ایرانی ویروس لکه زرد زنبق(IYSV) از تره و پیاز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

10.22034/ijpp.2022.554345.387

حسین بیات؛ افشین حسنی مهربان؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش


برهمکنش ویروس موزاییک شلغم یا ویروس موزاییک کلم گل با Phoma lingam در گیاه کلزا

دوره 56، شماره 3، آذر 1399، صفحه 303-318

10.22034/ijpp.2020.241965

علی زرین جو؛ مهدی سعادتی؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش


واکنش ارقام تجاری و لاین‌های کلزا به جدایه ویروس موزاییک شلغم

دوره 52، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 147-159

مجید جعفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ احمد معینی


ردیابی همزمان سه ویروس موزائیک معمولی، موزائیک معمولی بافت مرده‌ی لوبیا و موزائیک خیار با استفاده از Multiplex-RT-PCR

دوره 51، شماره 3، مهر 1394، صفحه 367-373

نیلوفر رجبی؛ شاهین نوری‌نژاد زرقانی؛ مسعود شمس‌بخش؛ عبدالباسط عزیزی


طراحی و ساخت سازه سنجاق سری با استفاده از ترادف ژن 2b برای القای مقاومت به ویروس موزائیک خیار

دوره 51، شماره 2، تیر 1394، صفحه 115-128

عبدالباسط عزیزی؛ مسعود شمس‌بخش؛ احمد معینی


بیان برخی ژن‌های دفاعی در برابر باکتری Ralstonia solanacearum در ارقام حساس و مقاوم سیب‌زمینی در شرایط in vitro‌*

دوره 48، شماره 2، آذر 1391، صفحه 183-194

کبری مسلم‌خانی؛ جواد مظفری؛ مسعود شمس‌بخش؛ ابراهیم محمدی گل‌تپه


بیماری لکه برگی باکتریایی خاکشیر تلخ ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. maculicola *

دوره 46، شماره 3، دی 1389، صفحه 235-247

پژمان خدایگان؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود شمس بخش؛ علی برزگر


بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR

دوره 45، شماره 3، دی 1388، صفحه 199-212

الهام کریمی؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش


ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی سویه های Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نیشکر٬ درختان میوه هسته دار و گندم

دوره 45، شماره 1، دی 1388، صفحه 85-98

مریم موسیوند؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش