نویسنده = محمد جوان نیکخواه
تعداد مقالات: 14
1. تعیین تیپ‌های آمیزشی جدایه‌های قارچ Pyrenophora graminea، عامل لکه نواری جو در شمال غرب ایران

دوره 56، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 193-205

10.22034/ijpp.2020.46905

بیتا باباخانی؛ عبداله احمدپور؛ محمد جوان نیکخواه


2. معرفی DNAآپتامر کوتاه شده به عنوان پروب مولکولی جدید برای ردیابی آفلاتوکسین B1 به کمک تکنیک های شبیه سازی محاسباتی

دوره 56، شماره 1، بهار 1399، صفحه 99-117

10.22034/ijpp.2020.43625

مریم موسیوند؛ محمد جوان نیکخواه؛ کوثر باقرزاده؛ لورا آنفوسی؛ امیر میرزادی گوهری


3. اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان‌های مختلف در ایران

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 277-289

10.22034/ijpp.2019.35562

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ دیدیه ترائو؛ امیر میرزدای گوهری؛ علی مومنی


4. وقوع بیماری پوسیدگی سیاه نیشکر ناشی از قارچ Ceratocystis adiposa در ایران

دوره 53، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 221-224

علیرضا پورصفر؛ یوبرت قوستا؛ امین علیدادی؛ کوروش طاهرخانی؛ حسین موذن رضا محله؛ محمد جوان نیکخواه


5. بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران

دوره 52، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-83

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ سیداکبر خداپرست


6. تنوع بیماریزایی در جمعیت های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum در گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور

دوره 51، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-10

حسین ایرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ آقا ولی ابراهیم اف؛ اصغر حیدری


7. جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ*

دوره 50، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 339-347

مرضیه قباخلو؛ غلامحسین مصاحبی؛ مینا کوهی حبیبی؛ محمد جوان نیکخواه؛ علیرضا احمدی


9. همه‌گیرشناسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان: اثر بیماری بر صفات کمّی و کیفی مؤثر در عملکرد

دوره 47، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 1-18

مرتضی عربسلمانی؛ سیدمحمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه


10. بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران

دوره 47، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 107-119

راضیه پورسعید؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ وحید خسروی


11. گزارش تولید فرم جنسی Pyrenophora tritici-repentis در ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 475-476

حسن مؤمنی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمد رضوی


12. وجود گونه Bipolaris hawaiiensis همراه بذور گیاه برنج در ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 477-478

سمیه نظری؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی‌فر؛ وحید خسروی


13. مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌*

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 189-197

مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمد جوان نیکخواه؛ رسول زارع؛ سید محمود اخوت؛ آنتونیو مورتی؛ استفانیا سوما؛ گتانو استئا


14. تعیین برخی ویژگی‌ها، ارزیابی بیماریزائی و تنوع در جدایه‌های Gnomonia leptostyla، عامل آنتراکنوز گردو در ایران

دوره 45، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 70-86

رعنا دستجردی؛ داراب حسنی؛ محمد جوان نیکخواه