نویسنده = محمد جوان نیکخواه
تعیین تیپ‌های آمیزشی جدایه‌های قارچ Pyrenophora graminea، عامل لکه نواری جو در شمال غرب ایران

دوره 56، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 193-205

10.22034/ijpp.2020.46905

بیتا باباخانی؛ عبداله احمدپور؛ محمد جوان نیکخواه


معرفی DNAآپتامر کوتاه شده به عنوان پروب مولکولی جدید برای ردیابی آفلاتوکسین B1 به کمک تکنیک های شبیه سازی محاسباتی

دوره 56، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 99-117

10.22034/ijpp.2020.43625

مریم موسیوند؛ محمد جوان نیکخواه؛ کوثر باقرزاده؛ لورا آنفوسی؛ امیر میرزادی گوهری


اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان‌های مختلف در ایران

دوره 54، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 277-289

10.22034/ijpp.2019.35562

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ دیدیه ترائو؛ امیر میرزدای گوهری؛ علی مومنی


وقوع بیماری پوسیدگی سیاه نیشکر ناشی از قارچ Ceratocystis adiposa در ایران

دوره 53، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 221-224

علیرضا پورصفر؛ یوبرت قوستا؛ امین علیدادی؛ کوروش طاهرخانی؛ حسین موذن رضا محله؛ محمد جوان نیکخواه


بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران

دوره 52، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 67-83

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ سیداکبر خداپرست


تنوع بیماریزایی در جمعیت های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum در گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور

دوره 51، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-10

حسین ایرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ آقا ولی ابراهیم اف؛ اصغر حیدری


جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ*

دوره 50، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 339-347

مرضیه قباخلو؛ غلامحسین مصاحبی؛ مینا کوهی حبیبی؛ محمد جوان نیکخواه؛ علیرضا احمدی


بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران

دوره 47، شماره 2، دی 1390، صفحه 107-119

راضیه پورسعید؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ وحید خسروی


گزارش تولید فرم جنسی Pyrenophora tritici-repentis در ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 475-476

حسن مؤمنی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محمد رضوی


وجود گونه Bipolaris hawaiiensis همراه بذور گیاه برنج در ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 477-478

سمیه نظری؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی‌فر؛ وحید خسروی


مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌*

دوره 45، شماره 3، دی 1388، صفحه 189-197

مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمد جوان نیکخواه؛ رسول زارع؛ سید محمود اخوت؛ آنتونیو مورتی؛ استفانیا سوما؛ گتانو استئا


تعیین برخی ویژگی‌ها، ارزیابی بیماریزائی و تنوع در جدایه‌های Gnomonia leptostyla، عامل آنتراکنوز گردو در ایران

دوره 45، شماره 1، دی 1388، صفحه 70-86

رعنا دستجردی؛ داراب حسنی؛ محمد جوان نیکخواه