نویسنده = علی اسکندری
تعداد مقالات: 7
1. توصیف گونه Pratylenchus elamini Zeidan and Geraert, 1991 از ایران

دوره 56، شماره 1، بهار 1399، صفحه 119-123

10.22034/ijpp.2020.43626

علی اسکندری؛ منوچهر حسین وند؛ شهین گنج خانلو


2. اولین گزارش از نماتود Ogma floridensis (Nematoda: Criconematidae) در ایران

دوره 53، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 123-127

محسن عسگری؛ علی اسکندری


3. معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر

دوره 52، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 357-373

فهیمه نیاستی؛ علی اسکندری؛ زهرا تنها معافی؛ آیت‏ اله سعیدی‏زاده


5. معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, 1950 از ایران *

دوره 47، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 147-163

ابراهیم پورجم؛ فرزاد علی رمجی؛ اکبر کارگر بیده؛ آزاده قره‌خانی؛ علی اسکندری


6. تفاوت های دامنه میزبانی، تکثیر و بذربردی جمعیت هایی از نماتود ساقه و پیاز Ditylenchus dipsaci در ایران *

دوره 46، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 179-185

مریم فصیحی؛ زهرا تنها معافی؛ اکبر کارگر بیده؛ علی اسکندری


7. معرفی چند گونه Criconematid از پوشش گیاهی تبریز و حومه

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 245-255

علی چناری بوکت؛ غلامرضا نیکنام؛ علی اسکندری