نویسنده = حبیبه جباری
تعداد مقالات: 5
3. شناسایی برخی افکتورهای مرتبط با بیماری‌زایی در نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae, Franklin, 1945

دوره 53، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 287-302

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ زهرا تنهامعافی؛ عبدالناصر العشری؛ فلورین گراندلر


4. معرفی میزبان‏های جدید نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae Franklin, 1945 در مزارع سبزی اطراف تبریز

دوره 51، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 391-393

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ زهرا تنهامعافی


5. تأثیر دما، مرحله رشدی و زه‏آب گیاهان میزبان و غیرمیزبان روی میزان تفریخ تخم نماتد سیستی کلم (Heterodera cruciferae)

دوره 51، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-96

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام،؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ زهرا تنهامعافی