نویسنده = محمد زکی عقل
تعداد مقالات: 3
2. ساخت همسانه عفونت‌زای ویروئید‌های مرکبات و اثبات بیماری‌زایی آنها

دوره 53، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 399-415

لیلا ابراهیمی مقدم؛ محمد زکی عقل؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور


3. شناسایی و تعیین برخی خصوصیات مولکولی ویروئیدهای مو در استان فارس

دوره 46، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 249-262

محمد زکی عقل؛ کرامت اله ایزدپناه