نویسنده = غلامرضا نیکنام
تعداد مقالات: 3
1. معرفی میزبان‏های جدید نماتد سیستی کلم،Heterodera cruciferae Franklin, 1945 در مزارع سبزی اطراف تبریز

دوره 51، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 391-393

حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ زهرا تنهامعافی


2. گزارش چند گونه نماتود آزاد زی از استا نهای آذربایجان شرقی و گلستان

دوره 46، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 71-80

شلاله مصلحی؛ غلامرضا نیکنام؛ مجید پدرام؛ ابراهیم زاهدی


3. معرفی چند گونه Criconematid از پوشش گیاهی تبریز و حومه

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 245-255

علی چناری بوکت؛ غلامرضا نیکنام؛ علی اسکندری