نویسنده = وحید خسروی
بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران

دوره 47، شماره 2، دی 1390، صفحه 107-119

راضیه پورسعید؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ وحید خسروی


وقوع آلودگی گیاه برنج به Bipolaris sorokiniana در ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 353-360

شهرام نعیمی؛ وحید خسروی؛ تاکائو تسوکیبوشی


اولین گزارش وقوع طبیعیThanatephorus cucumeris (تلئومورفِRhizoctonia solani AG-1 IA ) در شالیزارهای ایران

دوره 47، شماره 1، دی 1390، صفحه 103-104

وحید خسروی؛ شهرام نعیمی؛ فریدون پاداشت دهکائی؛ مهدی رستمی؛ پائولو سی. سرسینی


وجود گونه Bipolaris hawaiiensis همراه بذور گیاه برنج در ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1390، صفحه 477-478

سمیه نظری؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی‌فر؛ وحید خسروی


شناسایی نژادهای فیزیولوژیک Magnaporthe grisea عامل بلاست برنج در استان‌های گیلان و مازندران

دوره 45، شماره 3، دی 1388، صفحه 257-262

صدیقه موسی‌نژاد؛ علی مؤمنی؛ وحید خسروی؛ محمد جوان‌نیکخواه


بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران

دوره 45، شماره 3، دی 1388، صفحه 213-227

مهدی رستمی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ وحید خسروی