نویسنده = مصطفی درویش‌نیا
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و بیماری‌زایی گونه‌های فوزاریومی دخیل در پوسیدگی طبق و فلس پیاز خوراکی در اصفهان

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 353-366

زهره سبحانی؛ بهرام شریف‌نبی؛ مصطفی درویش‌نیا


2. مطالعه اجزاء مقاومت در مرحله گیاهچه به بیماری زنگ قهوه‌ای(Puccinia triticina Eriksson) در تعدادی از ارقام تجاری گندم

دوره 51، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 263-267

مسلم میرزانیا؛ مصطفی درویش‌نیا؛ هادی احمدی؛ داریوش گودرزی؛ محمود نصرالهی


3. اطلاعاتی در مورد گونه‌های Tuberculina در ایران

دوره 49، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 265-270

مهرداد عباسی؛ فائزه علی‌آبادی؛ مصطفی درویش‌نیا