نویسنده = سیما خدایی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی چند گونه بیمارگر گیاهی متعلق به خانواده Didymellaceae براساس تجزیه و تحلیل چند ژنی و ریخت‌شناختی در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی

دوره 54، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 87-110

سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ عمر روتا استابلی؛ ایلاریا پرتوت


3. ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata

دوره 49، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-82

سیما خدایی؛ مهدی ارزنلو؛ اسداله بابای اهری؛ مصطفی ولیزاده