کلیدواژه‌ها = ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین برخی ویژگی‌های ملکولی و بیولوژیکی توسپوویروس‌های مختلف از استان مرکزی

دوره 53، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 431-447

حسین بیات؛ افشین حسنی مهربان؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس‌بخش