کلیدواژه‌ها = تاکسونومی
تعداد مقالات: 7
1. گونه‏هایی از جنس‏های Ditylenchus Filipjev, 1936 و Nothotylenchus Thorne, 1941 (Tylenchomorpha: Anguinidae) در ایران

دوره 53، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 303-326

کبری هاشمی؛ اکبر کارگر بیده؛ ابراهیم پورجم


3. بیماری لکه‌زاویه‌ای ختمی خواب‌آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv. syringae *

دوره 49، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-15

پژمان خدایگان؛ حشمت الله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش


4. گزارشی در مورد سیاهک‌های ایران

دوره 49، شماره 1، بهار 1392، صفحه 107-112

مهرداد عباسی؛ کلمن ونکی؛ سحر صمدی؛ سید علیرضا اسمعیل‌زاده حسینی


5. معرفی چند آرایه جدید از جنس Septoria برای میکوبیوتای ایران

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 341-351

حسین عظیمی؛ مهرداد عباسی؛ لیا لون اسیپیان؛ علیرضا جوادی اصطهباناتی


6. اطلاعات جدید دربارۀ Cercospora و چند گونه شبه سرکوسپورا از استان گیلان

دوره 47، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 379-387

سمیه حسامی؛ سید اکبر خداپرست؛ رسول زارع


7. جنس Leveillula روی گیاهان تیره Asteraceae در ایران

دوره 46، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 121-134

سید اکبر خداپرست؛ مهرداد عباسی؛ سحر صمدی؛ فاطمه فتحی