کلیدواژه‌ها = لکه برگی
تعداد مقالات: 4
3. کمک به شناسایی گونه‌های Pseudocercospora در ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 319-327

مهدی پیرنیا؛ رسول زارع؛ حمیدرضا زمانی‌زاده؛ اکبر خداپرست؛ باهره جوادی


4. بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی اروینیاهای پکتولیتیک جدا شده از میزبان‌های زینتی در بخش‌هایی از شمال ایران

دوره 46، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 217-233

ساره بقائی راوری؛ مسعود شمس بخش؛ حشمت ا... رحیمیان؛ ناصر صفائی