کلیدواژه‌ها = Rhizoctonia solani
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه نقش پیشبر مصنوعی SP-DDEE القاء‌پذیر توسط بیمارگرهای قارچی جهت بیان ژن مقاومت در گیاه Brassica napus

دوره 53، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 231-245

مهدی مرادیار؛ مصطفی مطلبی؛ محمدرضا زمانی؛ رستم آقازاده


4. ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القا شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 173-187

فرهاد شکوهی‌فر؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ امیر موسوی؛ محمدعلی ملبوبی