کلیدواژه‌ها = فارس
تعداد مقالات: 7
1. تعیین و تشخیص بیماری زوال گوجه‌فرنگی و خیار ناشی از Plectosphaerella cucumerina در ایران

دوره 52، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 489-502

مریم میرطالبی؛ ضیاء‌الدین بنی‌هاشمی


2. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus) در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد

دوره 52، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 375-391

مریم کارگر؛ محمد زکی عقل؛ محمود معصومی؛ محسن مهرور؛ کرامت‌اله ایزدپناه


3. تندش آسکوسپور و تشکیل چنگک Polystigma amygdalinum در شرایط درون شیشه‌ای و طول دوره‌ی بقای آن*

دوره 51، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 461-469

آزاده حبیبی؛ ضیاء‌الدین بنی هاشمی


4. بررسی روابط فیلوژنتیکی و خصوصیات تاکسونومیکی جدایه‌هایPythium spp. در مزارع غلات استان فارس

دوره 51، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 471-492

زینب بلبلی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا


6. وقوع گونه‌های زهرابه‌دار Aspergillus در انجیرهای خشک استان فارس

دوره 48، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 183-189

الهام فرجود؛ ضیاءالدین بنی هاشمی


7. خالص‌سازی و تعیین ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل ویروس موزائیک زرد کدو- جدایه فارس

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 403-409

آرمین آذرفر؛ کرامت اله ایزدپناه؛ علیرضا افشاریفر؛ محمود معصومی