کلیدواژه‌ها = لیموترش
تعداد مقالات: 2
1. تعیین برخی ویژگی‌های زیستی و رفتاری زنجرک Hishimonus phycitis، ناقل بیماری جاروک لیموترش با هدف مدیریت بیماری

دوره 53، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 75-96

محمد صالحی؛ عبدالنبی باقری؛ محمدمهدی فقیهی؛ کرامت‌الله ایزدپناه