کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 12
2. اختصاصیت میزبانی و وضعیت سازگاری جنسی جدایه‌های قارچ Pyricularia oryzae بدست آمده از میزبان‌های مختلف در ایران

دوره 54، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 277-289

10.22034/ijpp.2019.35562

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ دیدیه ترائو؛ امیر میرزدای گوهری؛ علی مومنی


3. تجزیه و تحلیل آللی جایگاه‌های ریزماهواره ای جمعیت‌های Rhizoctonia solani AG-1 IA در شالیزارهای برنج سه منطقه در شمال ایران

دوره 51، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 177-196

فریدون پاداشت‌دهکایی؛ مارچلو زالا؛ محمد جوان‌نیکخواه؛ پالو سرزینی؛ سیدمحمود اخوت؛ بروس مک‌دونالد


6. مطالعه نقش چند ژن مرتبط با بیماری‌زایی(Pathogenesis- Related genes) در مقاومت برنج به قارچ Bipolaris oryzae

دوره 49، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 171-180

ساره هاشمی؛ ولی اله بابایی‌زاد؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ حشمت الله رحیمیان


7. بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان

دوره 49، شماره 1، بهار 1392، صفحه 41-50

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت؛ بابک ربیعی


8. ریخت‌شناسی، بیماری‌زایی و تعیین توالی بخشی از دی اِن اِی ریبوزومی Ceratorhiza hydrophila از روی برنج در ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 411-415

امیررضا امیرمیجانی؛ سیداکبر خداپرست؛ فریدون پاداشت دهکائی؛ محمدمهدی سوهانی


9. بررسی باروری جنسی و تنوع ژنتیکی Magnaporthe salvinii عامل پوسیدگی ساقه برنج در شمال ایران

دوره 47، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 107-119

راضیه پورسعید؛ محمد جوان نیکخواه؛ خلیل بردی فتوحی فر؛ وحید خسروی


10. شناسایی نژادهای فیزیولوژیک Magnaporthe grisea عامل بلاست برنج در استان‌های گیلان و مازندران

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 257-262

صدیقه موسی‌نژاد؛ علی مؤمنی؛ وحید خسروی؛ محمد جوان‌نیکخواه


11. بیماری پوسیدگی باکتریایی غلاف برنج در استان مازندران

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 213-227

مهدی رستمی؛ ابوالقاسم قاسمی؛ حشمت اله رحیمیان؛ وحید خسروی


12. بررسی وضعیت تاکسونومیکی جدایه‌های اکسیداز مثبت سودوموناس دخیل در پوسیدگی غلاف برنج در استان مازندران با استفاده از – RFLP 16S rRNA‌*

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 229-243

اسماعیل صابری؛ ناصر صفایی؛ حشمت اله رحیمیان؛ مهدی رستمی