کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 16
1. سازگاری میسلیومی جدایه‌هایMacrophomina phaseolina در ایران

دوره 55، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 115-128

10.22034/ijpp.2019.37319

فاطمه برزگر مروستی؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی


2. ثبات نسبی ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ‌ قاشقی باقلا بر اساس بخشی از ژن پروتئین پوششی از میزبان‌ها و مناطق جغرافیایی مختلف ایران

دوره 54، شماره 1، بهار 1397، صفحه 27-38

10.22034/ijpp.2018.32767

امید بهرامی ترابی؛ الهام علوی‌نژاد؛ سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا؛ کرامت‌اله ایزدپناه


5. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus) در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد

دوره 52، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 375-391

مریم کارگر؛ محمد زکی عقل؛ محمود معصومی؛ محسن مهرور؛ کرامت‌اله ایزدپناه


6. ویروس‏های ایجادکننده پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران: تنوع و پراکنش در گیاهان و مناطق جغرافیایی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 493-504

آمنه عنابستانی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ سعید تابعین؛ حبیب‌اله حمزه‌زرقانی؛ سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا


7. تنوع ژنتیکی جدایه های Acidovorax oryzae عامل نوار قهوه ای برنج در استان مازندران

دوره 51، شماره 1، بهار 1394، صفحه 11-26

مائده تقی‌پور؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ ولی اله بابایی زاد


13. Cryphonectria parasitica گروههای سازگار رویشی در جمعیتهای قارچ عامل سوختگی شاهبلوط در استان گیلان*

دوره 46، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 1-10

شقایق مهدی نژاد مقدم؛ سید اکبر خداپرست؛ محمدجعفر فارسی


14. مطالعه ساختار ژنتیکی جمعیت‌های Fusarium solani جدا شده از سیب‌زمینی، کدوئیان، لوبیا و نخود براساس نشانگر FAFLP‌*

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 189-197

مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمد جوان نیکخواه؛ رسول زارع؛ سید محمود اخوت؛ آنتونیو مورتی؛ استفانیا سوما؛ گتانو استئا


15. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر *rep-PCR

دوره 45، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 199-212

الهام کریمی؛ ناصر صفایی؛ مسعود شمس بخش


16. تعیین ترادف شش جدایه ایرانی ویروس موزائیک هندوانه و مقایسه فیلوژنتیکی جدایه های ایران با سایر جدایه های دنیا

دوره 45، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 157-170

سارا شعیبی؛ محمود معصومی؛ سعید نصراله‌نژاد؛ سارا حیدری؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ اسداله احمدی‌خواه