کلیدواژه‌ها = فاکتور تولیدمثل
تعداد مقالات: 4
1. بررسی واکنش هفت اکوتیپ‏ یونجه (Medicago sativa L.) نسبت به نماتد ساقه و پیاز (Ditylenchus dipsaci)

دوره 56، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 153-162

10.22034/ijpp.2020.46900

فرزاد مرادی؛ حجت اله مظاهری لقب؛ لیلا کاشی؛ سید سعید موسوی


2. اثر کنترلی چهار جدایه‌ از Trichoderma harzianum بر نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica در خیار گلخانه‌ای

دوره 55، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-82

10.22034/ijpp.2019.36798

فائزه پورخواجه؛ حبیب‌اله چاره‌گانی؛ محمد عبدالهی؛ مهدی صدوری


3. تأثیر گل گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در خیار

دوره 52، شماره 1، بهار 1395، صفحه 85-98

محمد رومیانی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‌اله حمزه‌زرقانی؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی


4. بررسی ترجیح میزبانی و تأثیر سطوح مختلف جمعیّت Helicotylenchus digitiformis بر برخی از گیاهان زراعی

دوره 51، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 245-262

لیلا کاشی نهنجی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‏الله حمزه‏ زرقانی