کلیدواژه‌ها = مرکبات
تعداد مقالات: 5
1. ساخت همسانه عفونت‌زای ویروئید‌های مرکبات و اثبات بیماری‌زایی آنها

دوره 53، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 399-415

لیلا ابراهیمی مقدم؛ محمد زکی عقل؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور


3. اولین گزارش ویروس رگبرگ توته ایمرکبات (CVEV)از ایران

دوره 51، شماره 1، بهار 1394، صفحه 107-110

سحر نوری؛ اکبر دیزجی؛ حشمت اله رحیمیان


5. بررسی مناطق مرکبات‌خیز جنوب ایران از نظر وجود بیماری میوه سبز و ناقل آن

دوره 48، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 195-208

محمد صالحی؛ محمد مهدی فقیهی؛ امین خوانچه‌زر؛ عبدالنبی باقری؛ کرامت‌اله ایزدپناه‌