کلیدواژه‌ها = ویروئید
تعداد مقالات: 2
1. ساخت همسانه عفونت‌زای ویروئید‌های مرکبات و اثبات بیماری‌زایی آنها

دوره 53، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 399-415

لیلا ابراهیمی مقدم؛ محمد زکی عقل؛ بهروز جعفرپور؛ محسن مهرور


2. ترادف نوکلئوتیدی و ویژگی های ساختاری دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک از مرکبات استان فارس

دوره 45، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 45-58

سید علی اکبر باقریان؛ کرامت اله ایزدپناه؛ علیرضا افشاریفر؛ سید علی اکبر بهجت نیا