کلیدواژه‌ها = پی سی آر در زمان واقعی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی واکنش چند ژنوتیپ پرشین لایم به‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ در شرایط گلخانه

دوره 56، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 345-358

10.22034/ijpp.2021.116656.303

سینا نوری زاده؛ رضا خاک‌ور؛ مرتضی گل محمدی؛ سید مهدی بنی هاشمیان؛ محمد مهدی فقیهی