کلیدواژه‌ها = بیان ژن و پروتئین‎های مرتبط با بیماری‎زایی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کیتوزان بر القای مقاومت علیه بیماری سوختگی برگ گندم

دوره 57، شماره 2، زمستان 1400، صفحه 121-138

10.22034/ijpp.2021.532523.358

لیلا آهنگر؛ شهریار کیا؛ فاختک طلیعی؛ صدیقه وردی پور