کلیدواژه‌ها = ویروس زردی بافت مردۀ باقلا
تعداد مقالات: 1
1. میزبان‌های طبیعی و ویژگی‌های ژنوم ویروس زردی بافت مردۀ باقلا در سه استان شرقی ایران

دوره 57، شماره 2، زمستان 1400، صفحه 139-152

10.22034/ijpp.2021.533684.361

افسانه آویش کوهشاهی؛ Jahangir Heydarnejad؛ مریم اسماعیلی؛ جواد صادقی مجد؛ وحید حسن وند؛ حسین معصومی