کنترل مؤثر نماتود مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) با استفاده از روش آفتابدهی انفرادی خاک سایه‌انداز درختان آلوده پرتقال *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسنده

نویسنده

چکیده

نماتود مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) در شمال و جنوب ایران دارای اهمیت زیادی است. در یک آزمایش با استفاده از طرح بلوک‏‌های کامل تصادفی تأثیر روش آفتابدهی خاک سایه‌انداز درختان آلوده بر کنترل این نماتود در منطقه داراب استان فارس طی سال‌های 1389-1391 مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمار‌های این آزمایش شامل آفتابدهی در اوایل فصل رشد به مدت 45 و 60 روز هم‏زمان با شروع فعالیت نماتود، به هنگام اوج دمای محیط به مدت 60 روز و شاهد بدون آفتابدهی بودند. در زمان آفتابدهی، میانگین حداکثر دمای ماهیانه عمق 15 سانتی‌متری خاک در زیر ورقه‏‌های پلاستیکی به C°7/39-8/41 رسید. نتایج نشان داد که در همه تیمارها جمعیت نماتود مرکبات بلافاصله پس از آفتابدهی، سه ماه و یک‏سال بعد از اتمام دوره آفتابدهی شدیداً کم شد و درصد بقای نماتود به صفر و یا نزدیک صفر کاهش یافت (P ≤0.05). با این وجود، حساسیت نماتودهای انگل سطحی خانواده‌های مختلف و هم‌چنین راسته Rhabditida نسبت به آفتابدهی کمتر بود. کاهش شدید جمعیت نماتود مرکبات به طور معنی‏داری موجب افزایش شاخص‏های رویشی و زایشی درختان تیمار شده در سال بعد شد به طوری که متوسط میزان محصول هر درخت در تیمارهای مختلف به ترتیب بین 6/71-9/77 و2/ 70-8/77 درصد نسبت به قبل از آفتابدهی و شاهد افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTIVE CONTROL OF CITRUS NEMATODE (Tylenchulus semipenetrans) BY INDIVIDUAL CANOPY SOIL SOLARIZATION OF INFECTED SWEET ORANGE TREES *

نویسنده [English]

  • M. PAKNIYAT
چکیده [English]

Citrus nematode (Tylenchulus semipenetrans) is a serious pest of citrus trees in north and south of Iran. During 2010-2012, the effect of soil solarization on canopy soil of individual infected sweet orange trees evaluated in a randomized complete block experiment, in Darab region, Fars province. Trees were treated at the beginning of the nematode activity in spring for two periods, 45 and 60 days and at the onset of maximum temperature in June 21 for a period of 60 days. Non-solarized plots were used as control. Recorded data showed that the maximum mean of monthly temperature reached 39.7- 41.8 °C, under plastic covering, at soil depth of 15cm. The results indicated that the percentage of the nematode survival reached to zero or near zero in all treatments. There were no increases in the citrus nematode populations three months and one year after solarization (P≤0.05). The population densities of some plant ectoparasitic nematodes belong to other families and also rhabditids were less affected by the treatments. Due to severe reduction of citrus nematode population density, the vegetative, as well as the reproductive factors of the treated trees were enhanced in the consequent year (P≤0.05). After soil solarization, the mean yields in different treatments were increased 71.6-77.9 and 70.2-77.8% in comparison to the initial measurement and control٫ respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citrus nematode
  • nematode control
  • Survival
  • Canopy
  • Fars province
  • Soil solarization