بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای در ایران*

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

چکیده

قارچ Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای Agaricus bisporus، بسیار مسری بوده و منجر به کاهش شدید محصول می‌شود. در این تحقیق بیماریزایی عامل بیماری حباب‌تر و وقوع تغییرات ‏ظاهری و ساختمانی بافتها از نقطه نظر ریخت شناسی (مورفولوژی) مورد بررسی قرارگرفت. مطالعات با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی نگاره انجام و شیوه بیماریزایی قارچ، همچنین تغییرات به وجود آمده در بافت میزبان بررسی شد. نتایج نشان داد چسبیدن بیمارگر و نفوذ به بافت میزبان، طی مراحل توسعه اندامهای باردهی (کلاهکها) انجام می‏شود. این مایکوپاتوژن موجب تغییرات سلولی شدید در بافت میزبان می‏شود. ریسه میزبان در تقابل با ریسه بیمارگر دچار تغییرات شدیدی می‌شود که با عدم تمایز، بزرگ شدن بیش از حد، گره دار شدن و واکنش تغییرات هیپرپلازی همراه است. تراوش توده مایع خارج سلولی ناشی از فعالیت باکتریهای تخمیرکننده (Putrifing)، منجر به پدیده قطره اشک ( Tear drop) در سطح قارچ خوراکی می‏شود. وقتی اندامهای باردهی اولیه آلوده می‏شوند، توده قارچی خوراکی تشکیل شده خیلی نامنظم، بزرگ وحالت توموری شکل توسعه پیدا می‏کند و هیچگونه علائم تمایز سلولی و تشکیل اندامهای باردهی در قارچ خوراکی دیده نمی‏شود. بنظر می‏رسد ساختمان ریسه بیمارگر ضمن نفوذ به بافت میزبان، هیچگونه تغییری نمی‏کند اما منجر به تغییرات شدید سلولی در بافت میزبان خود شده و در نهایت سبب لیز شدن میزبان می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PATHOGENESIS OF MYCOGONE PERNICIOSA CAUSAL AGENT OF WET BUBBLE OF WHITE BUTTON MUSHROOM (AGARICUS BISPORUS) IN IRAN*

نویسندگان [English]

  • M. JAMALI
  • . MOHAMMADI GOLTAPEH MOHAMMADI GOLTAPEH
  • F. ALIHOSSEINZADEH
  • S. M. NASAJ NASAJ
  • E. MOHAMMADI
چکیده [English]

Mycogone perniciosa, causes wet bubble disease of Agaricus bisporus, is very contagious and results in severe crop losses. The Pathogenesis of wet bubble disease (W.B.D) and structural change occuring during this mycotic infection of A. bisporus are presented from a morphologists point of view. By the use of light and scanning electron microscopy the mode of a parasitic fungus interactions with host tissue were studied. Result of these studies showed that the pathogen adheres to and penetrates the host during any stage of fruit body development. The host hyphae dediffrentiation process and an excessive, nodular, reactive or hyper plastic proliferation usually occur. Exudation of accumulated extracellular fluid results in a tear-drop phenomenon (hence wet bubble). When young primordia are infected, tumorus fungal masses are formed and no sings of cell differentiation and organogenesis can be found. The mycoparasite itself seemed not to be influenced by the change of the host tissue, and caused cytological differences of the host and finally occure lytic phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathogenicity
  • Wet bubble
  • Mycogone perniciosa
  • Agaricus bisporus