ارزیابی مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان در برابر گونه Alternaria alternata

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

بیماری لکه‌برگی آفتابگردان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های اندام‌های هوایی این محصول به شمار می‌آید. کشت ژنوتیپ‌های مقاوم به این بیماری بدون تردید یکی از اقتصادی‌ترین روش کنترل بیماری به شمار می‌رود. این مطالعه با هدف ارزیابی واکنش ارقام رایج روغنی و آجیلی رایج در مزارع استان آذربایجان‌غربی در مقابل بیماری انجام شد. مقاومت نسبی شش رقم آفتابگردان رایج تحت کشت در این استان شامل سه رقم آجیلی دورسفید، پسته‌ای، قلمی و سه رقم روغنی آذرگل، اوروفلور، Master-op در شرایط گلخانه نسبت به سه جدایه از گونه A. alternata سنجیده شد. نتایج بررسی نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین جدایه‌ها از نظر میزان بیماری‌زایی وجود دارد. قدرت بیماری‌زایی جدایه‌ها در بخش‌هایی بالایی و پایینی کانوپی نیز متفاوت بود. با اینکه ارقام مختلف واکنش‌های متفاوتی در مقابل بیماری نشان دادند، اما به‌طور کلی تمام ارقام در برابر بیماری آسیب‌پذیر بودند. تحقیق حاضر، اولین مطالعه در زمینه تعیین مقاومت نسبی برخی ارقام آفتابگردان در مقابل بیماری لکه‌برگی آلترناریایی در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF THE RELATIVE RESISTANCE OF SIX SUNFLOWER CULTIVARS TO Alternaria alternata EVALUATION OF RELATIVE RESISTANCE OF SIX SUNFLOWER CULTIVARS TO Alternaria alternata *

نویسندگان [English]

  • sima khodaee 1
  • mahdi arzanlo 2
  • asad alah baba ahari 1
  • mostafa valizade 1
چکیده [English]

Leaf spot disease is one of the most destructive foliar diseases of sunflower. The use of resistant genotypes is potentially one of the most economical means for the disease control. Agreenhouse assay was used to evaluate resistance of six sunflower cultivars, namely Dorsefid, Ghalami, Pestei, Master-op, Azargol, and Euroflor against three isolates of A. alternata. The isolates showed significant differences in pathogenicity. The reactions of cultivars to fungal isolates were different; however, none of the cultivars showed high levels of resistance. This is the first study on the evaluation of partial resistance of some of the sunflower cultivars to the Alternaria leaf spot disease in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil types
  • Confectionary types
  • sunflower
  • resistance