معرفی چند گونه نماتود از فوق‏بالاخانواده Tylenchomorpha از استان قم

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

به منظور شناسایی نماتودهای باغ‌ها و مزارع مناطق کهک و مرکزی استان قم، طی بهار و پاییز سال 1389 تعداد 50 نمونه خاک و ریشه از مزارع و باغات استان جمع‌آوری و نماتودها با استفاده از الک‌های خاک‌شویی و روش سانتریفوژ استخراج و پس از کشتن و تثبیت، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه گردید. خصوصیات مرفولوژیک و مرفومتریک مهم نماتودها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به لوله ترسیم مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی تعداد 16 گونه از 12 جنس در فوق بالاخانواده Tylenchomorpha و زیرراسته Tylenchina شناسایی شد، که از بین آنها گونه‌های Aphelenchoides singhi ، Prothallonema macrocellumبرای اولین بار از ایران از خاک اطراف ریشه گیلاس و جو شرح داده می‌شود، هم‌چنین گونهBoleodorus voloutus Lim & Siddiqi, 1963 نیز از خاک اطراف ریشه آلوچه مجدداً از ایران شرح داده می شود. گونه A. singhiبا توجه به وجود چهار شیار در سطوح جانبی، فرورفتگی محل تماس سر با بدن، طول استایلت و وجود گره انتهایی و گونه  P. macrocellum براساس شش شیار بودن باند جانبی، عدم وجود ماکرون در انتهای دم و هم‌چنین نسبت طول دم به فاصله فرج- مخرج تشخیص داده شد. هم‌چنین گونه B. voloutus  با داشتن بدن مارپیچی بعد از تثبیت، سر گرد و متمایز از بدن، شکاف آمفیدی اریب و بزرگ، موقعیت عقبی فرج، استایلت کوتاه و دم عصایی شکل با انتهای گرد و بدون شیار تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NEMATODE SPECIES OF THE INFRAORDER TYLENCHOMORPHA FROM QOM PROVINCE, IRAN

نویسندگان [English]

  • zolfaghar lotfi 1
  • azadeh ghareh khani 2
چکیده [English]

In order to identify nematodes associated with orchards and fields of Kahak and Markazi regions in Qom Province, 50 soil and root samples were collected from different localities, during spring and autumn of 2010. The samples were washed and nematodes were extracted by centrifugal floatation technique. They were fixed and transferred to glycerin according to the de Grisse method (1969). Permanent slides were prepared from the extracted nematodes and some cross sections were made from different parts of the body. Morphological and morphometrical characters specimens were studied by light microscope attached to drawing tube. In result 16 species belonging to 12 genera of Tylenchina were identified. From these species  Aphelenchoides singhi, Boleodorus volutus and Prothallonema macrocellum are reported and described for the first time from Iran and Aphelenchoides singhi is reported for the second time in the world..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphelenchoides
  • Boleodorus
  • identification
  • Morphology
  • Nematode
  • Prothallonema
  • Tylenchina