ساخت سازه عفونت‌زا و اثبات بیماری‌زایی ژنوم دو بخشی ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه فرنگی- جدایه ایران

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

به منظور اثبات بیماری‌زایی و تعیین میزبان‌های آزمایشگاهی جدایه ایرانی ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی (Tomato leaf curl Palampur virus-IR, ToLCPMV-IR)، سازه‌های دوپار به‌طور مستقل برای هر کدام از قطعات ژنومی A و B ویروس، طراحی و داخل ناقل دوگانه pGreen0029 قرار داده شد. هر دو به‌طور جداگانه به همراه پلاسمید کمکی pSoup به سلول‌های باکتری Agrobacterium tumefaciens نژاد C58 منتقل و به چند میزبان آزمایشگاهی مایه‌زنی گردیدند. نتایج به‌دست آمده نشان داد که سازه ساخته شده با راندمان بالائی قادر به ایجاد بیماری در خیار، کدو، گوجه فرنگی و سه گونه توتون است ولی هندوانه توسط آن آلوده نمی‌شود. آلودگی ایجاد شده از طریق سازه عفونت‌زا، توسط سفید بالک (Bemisia tabaci) به گیاهچه‌های سالم کدو منتقل شد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، ضمن اثبات قابلیت بیماری‌زایی ژنوم دو بخشی، مشخص شد که خیار گلخانه‌ای یکی از حساس‌ترین میزبان‌های آزمایشگاهی ToLCPMV-IR است. سازه ساخته شده می‌تواند در مطالعاتی مانند بررسی عکس‌العمل ارقام گیاهان میزبان در برابر ویروس و تعیین وظایف ژن‌ها استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CONSTRUCTION AND DEMONSTRATION OF INFECTIVITY OF THE INFECTIOUS CLONE OF THE BIPARTITE GENOME OF TOMATO LEAF CURL PALAMPUR VIRUS-IRANIAN ISOLATE

نویسندگان [English]

  • maryam sabori 1
  • jahanger heydar nejad 2
چکیده [English]

Among begomoviruses infecting tomato, Tomato leaf curl Palampur virus-IR (ToLCPMV-IR) is the first bipartite begomovirus reported in Iran. To demonstrate infectivity of the bipartite genome and identify the experimental host range of the ToLCPMV-IR, dimer construct for each genomic component A and B was designed and constructed. The resulting clones were separately ligated to binary vector pGreen0029 and used simultaneously with pSoup (helper plasmid) to transform Agrobacterium tumefaciens strain C58. Agroinoculation with the cloned DNA of the ToLCPMV-IR genome resulted in the efficient infection of several experimental hosts such as cucumber, squash, tomato and three tobacco species but not watermelon. The virus was transmitted from agroinoculated plants to healthy squash seedlings by whitefly Bemisia tabaci, the natural vector of ToLCPMV-IR. Based on the results of this study, we demonstrate infectivity of the bipartite cloned genome of ToLCPMV-IR. The constructed infectious clone can be used for evaluation of the reaction of host plant cultivars and analysis the genes function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geminivirus
  • Begomovirus
  • Tomato leaf curl Palampur virus
  • infectious clone
  • Cucumber