معرفی جنس Cheirospora (Coelomycetes) از ایران

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

نویسنده

چکیده

طی بازدیدهایی که در اردیبهشت و خرداد ماه سال‌های 1390-1389 از راشستان‌های استان مازندران به عمل آمد نمونه‌های با آلودگی قارچی از سرشاخه‌های جوان گونه Fagus sylvatica جمع‌آوری گردید. بررسی‌های آزمایشگاهی روی این نمونه‌ها وجود اندام بارده آسروولرا مشخص نمود. آسروول‌ها به‌صورت لکه‌های سیاه رنگ روی شاخه‌های اصلی و فرعی تشکیل شده بودند. قطر آسروول‌ها غالباً بیش از 500 میکرومتر اندازه‌گیری شدند. کنیدیوم‌های متراکم به‌صورت توده‌های سیاه رنگ از دهانه آسروول فوران کرده و قسمت فوقانی دهانه آسروول را می‌پوشانند. کنیدیوم‌ها قهوه‌ای تا زیتونی، به اشکال گرد تا تخم‌مرغی، به‌صورت خوشه‌ای با انشعابات آکروپتال در توده ژلاتینی محصور شده بودند. ابعاد توده ژلاتینی 45-25 × 5/22-5/12 میکرومتر بود. کنیدیوم‌های منفرد به ابعاد 5/7-5/2 × 75/3-25/1 میکرومتر بودند. کنیدیوفورها با بند، طویل، استوانه‌ای با طول بیش از 150 میکرومتر دیده شدند (شکل 1). مشخصات این گونه براساس ساتن (Sutton 1980. The Coelomycetes) با گونهCheirospora botryospora (Mont.) Berk.& Broome  مطابقت داشت. براساس منبع فوق این گونه تاکنون روی شاخه زغال اخته، عشقه، راش و بلوط دیده شده است. آرایه فوق برای میکوبیوتای ایران جدید بوده و نمونه‌ای از آن در مجموعه قارچ‌های وزارت جهاد کشاورزی (IRAN) نگهداری می‌شود.

عنوان مقاله [English]

FIRST REPORT OF THE GENUS CHEIROSPORA (COELOMYCETES) IN IRAN

نویسندگان [English]

  • J. BOUJARI1
  • M. ABBASI
  • f. ADEL
چکیده [English]

During visit beech forests of Mazandaran province in May and June of 2010-2011, some infected twigs of Fagus sylvatica with signs of fungal infection were collected. Laboratory analysis revealed acervular fruiting bodies on infected twigs. Acervulus up to 500 μm in diameter and forming a black spot on main and secondary twigs. Conidia erumpent, form black masses over the acervulus. Conidia are spherical, brown to olive, with acropetal branched cells enclosed in a gelatinous sheath. Complex conidia are 12.5- 22.5 ×25-45 μm, composed of sphaerical cells which are 1.25- 3.75× 2.5- 7.5 μm. Conidiophores hyaline, up to 150 μm, septate, straight and cylindrical. The above morphological features fit well with the earlier descriptions of Cheirospora botryospora (Mont.) Berk. & Broome (Sutton 1980, The Coelomycetes). The species has been previously reported on Cornus alba, Hedera helix, Fagus gandifolia and Quercus rubra (Sutton 1980). This is the first report of the fungus from Iran.