بررسی اثر چند عصاره گیاهی در کنترل بیماری سفیدک پودری خیار

نوع مقاله : مقاله کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهان برای کنترل بیماری‌ها، به‌دلیل مزایایی که بر ترکیبات شیمیایی سنتزی دارند، مورد توجه و تحقیق قرار گرفته است. در این پژوهش تأثیر پنج عصاره گیاهی شامل عصاره برگ اسفناج، چغندر، ترب، شلغم و فلفل در پیشگیری و درمان بیماری سفیدک پودری خیار در آزمایشات گلخانه‌ای بررسی شده است. بدین منظور عصاره آبی، استونی یا متانولی هر گیاه با غلظت‌های 1% و 5%، یک روز قبل یا یک روز بعد از تلقیح بیمارگر روی بوته‌ها استفاده شد و سپس شدت بیماری براساس تعداد لکه‌ها روی برگ ده روز پس از تلقیح محاسبه گردید. هم‌چنین میزان تأثیر عصاره‌ها در کنترل بیماری، با اثر قارچکش پنکونازول و عصاره گیاه  Reynoutria sachalinensis ((Rs، که کاربرد تجاری در کنترل بیماری دارند، مقایسه گردید. نتایج نشان داد که کلیه این عصاره‌ها وقتی با فاصله یک روز از تلقیح بیمارگر روی بوته به‌کار رفتند، شدت بیماری را کاهش دادند، گرچه میزان تأثیر آنها متفاوت بود. عصاره‌ استونی 5% فلفل و چغندر و عصاره متانولی 5% اسفناج و شلغم، در مقایسه با عصارهRs، تأثیر نسبی در جلوگیری از آلودگی داشتند. از طرف دیگر، عصاره متانولی 5% شلغم، بیشترین تأثیر را در درمان بیماری داشت و به اندازه قارچکش پنکونازول در درمان بیماری مؤثر بود. هم‌چنین آزمایش نشان داد که 24 ساعت قبل از تلقیح، بهترین زمان کاربرد عصاره‌های اسفناج و Rs، برای کنترل بیماری است و کاربرد عصاره‌های فلفل و شلغم، 24 ساعت پس از تلقیح در کنترل بیماری مؤثرتر است. لذا درجه تأثیر عصاره‌ها، تحت‌تأثیر زمان کاربرد، غلظت و نوع حلال قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTIVENESS OF SOME PLANT EXTRACTS FOR THE CONTROL OF CUCUMBER POWDERY MILDEW*

نویسندگان [English]

  • A. SIROUS 1
  • A. H. JAMALI ZAVAREH 2
  • A. A. FADAEI TEHRANI 2
چکیده [English]

In this research, the effect of (spinach, capsicum, beet, turnip andradish) extracts the preventive and curative control of cucumber powdery mildew in greenhouse tests was investigated for. The acetonic, methanolic or water extracts of leaf tissues of each plant at concentrations one and 5% (w/v) was sprayed on the plants at either one day before, or 1 day after the plant inoculation with spore suspension of pathogen. Disease severity was evaluated based on the number of disease spots per leaf ten days after inoculation. The effectiveness of this extracts was also compared with Penconazole fungicide and Reynoutria sachalinensis (Rs) extract,  two commercial compounds for the control of disease. Results showed that all tested extracts reduced the disease severity on the treated leaves, but in varying degrees. In comparison with Rs, the acetonic extracts of pepper and beet, and the methanolic extracts of spinach and turnip at the concentration of 5% showed relative effectiveness in prevention of disease. On the other hand, the methanolic extract of turnip at the concentration of 5% showed the highest curative effect and its curative efficacy was the same as penconazole. Also, the most effective time for application of extracts of spinach and Rs was 24 hours before pathogen inoculation, the application of extracts of pepper and turnip at 24 hours after pathogen inoculation, was more effective for the control of disease. Thus, application time and concentration and kind of solvent influence the efficacy of the extracts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Podosphera fusca
  • Plant extracts
  • Penconazole fungicide
  • Reynoutria sachalinensis