دامنه میزبانی و پراکندگیPectobacterium betavasculorum عامل بیماری باکتریایی نکروز آوندی و پوسیدگی ریشه چغندر قند در استان فارس

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مسئول مکاتبه

چکیده

بیماری باکتریایی نکروز آوندی و پوسیدگی ریشه چغندر قند ‌(Beta vulgraris) ناشی از  betavasculorum Pectobacterium ٬ یکی از عوامل مهم پوسیدگی ریشه چغندر قند در استان فارس محسوب می‌شود. این بیماری در سال‌های اخیرگسترش نسبتاً وسیعی در این استان داشته است. به منظور تعیین دامنه میزبانی عمدتاً در تعدادی از گیاهان زراعی خانواده کدوئیان وسولاناسه از دو جدایه نمونه استفاده شد. جدایه های مورد بررسی با ایجاد زخم در قسمت دمبرگ، ساقه، ریشه و یا میوه گیاهان مایه زنی شدند. گیاهان شاهد نیز با آب مقطر سترون مایه زنی و در شرایط مشابه نگهداری و روزانه جهت بررسی علائم بازبینی شدند. بعد از2 تا 10 روز بسته به نوع گیاهان علائم بیماری به صورت پوسیدگی و سیاه شدن در ناحیه مایه‌زنی شده و یا از محل مایه‌زنی به اطراف و ایجاد علائم سیستمیک در برگ و پوسیدگی در میوه، ریشه، ساقه و غده گیاهان خیار، لوبیا، لوبیاچشم بلبلی، طالبی، گوجه فرنگی، کدو، ذرت، سیب زمینی بادمجان، تربچه، هویج، شلغم، سیر، پیاز، چغندر لبویی و خرمای نارس ایجاد شد. شدت علائم روی ذرت کمتر از سایر گیاهان بود، ولی مایه‌زنی باعث آبگزیدگی و پوسیدگی طوقه در گیاهچه‌های جوان ذرت و نهایتاً منجر به مرگ آنها پس از یک هفته شد. میزان پوسیدگی روی سیر و پیاز هم بسیار محدود بود. در تمام موارد جدایه باکتری مجدداً از گیاهان بیمار جدا شد. گیاهان طالبی، لوبیا، بادمجان، ذرت و خیار به عنوان میزبانان جدید گلخانه‌ای و بالقوه این باکتری معرفی می‌گردند. بیماری در مناطق زرقان، مرودشت، فسا، کوار و حومه شیراز شایع است ولی در اقلید بیماری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HOST RANGE AND DISTRIBUTION OF Pectobacterium betavasculorum¸ THE CAUSAL AGENT OF BACTERIAL VASCULAR NECROSIS AND ROOT ROT OF SUGARBEET IN FARS PROVINCE *

نویسندگان [English]

  • R. NEDAIENIA 1
  • A. FASSIHIANI 2
چکیده [English]

Bacterial vascular necrosis and root rot of sugarbeet caused by Pectobacterium betavasculorum is one of the important causal agents of sugarbeet root rot in Fars province. The disease has become widespread in recent years in the region. In order to determine host range of this pathogen in cucurbitaceae and solanaceae, two representative virulent isolates were used. Isolates were inoculated into stem, petiole, root or fruit of plants. Plants were kept at 28+ 2oC in a growth room or a glasshouse. Control plants were treated with sterile distilled water and kept in similar conditions and checked daily for symptoms development. Disease symptoms in the form of black streaking  lesions and rot around inoculation site developed during 2-10 days in leaf, stem, root, fruit and tuber of cucumber, beans, melon, tomato, squesh, maize, potato, eggplant, carrot, turnip, garlic, onion, garden beet and date palm fruit. Disease symptoms were less severe on maize than other plants, however, inoculation induced water soaking and rot in the crown area and finally killed maize young seedling after a week. Restricted rot developed on garlic and onion.  The P. betavasculorum was re-isolated from inoculated plants. Based on the research, melon, cucumber, squash, maize, bean, and eggplant are introduced as potential new hosts of P.betavasculorum. The results of distribution studies in various regions in Fars province showed that the disease was widespread in Marvdasht, Kavar, Fasa, Zarghan,and Shiraz vicinity but it was not found in Eghlid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta vulgaris
  • Pectobacterium betavasculorum
  • Soft rot
  • Sugarbeet