ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه‌های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی ایران *

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبه

2 نویسنده

چکیده

باکتری (Pss) Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بیماری‌های بسیاری روی محصولات زراعی و باغی می‌باشد یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ناشی از این باکتری شانکر، لکه برگی و نکروز پوست در درختان میوه هسته‌دار (هلو، شلیل، زردآلو، آلو و گیلاس) است. به منظور بررسی همسانی یا تنوع جدایه‌های عامل بیماری، طی سال‌های 1386-1388 از باغات درختان میوه هسته‌دار واقع در مناطق مختلف استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و خراسان رضوی نمونه‌برداری صورت گرفت. باکتری‌های جداشده از بافت‌های آلوده جوانه، برگ، شاخه و تنه بر اساس آزمون‌های گروه LOPAT و GATTa، Pss شناسایی شدند. تعداد 70 جدایه مورد بررسی‌های فنوتیپی (مورفولوژیکی، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی) و الکتروفورز پروتئین‌های سلولی ( SDS-PAGE) قرار گرفتند. جدایه‌ها از نظر خصوصیات فنوتیپی و الگوی پروتئین‌های سلولی اختلاف‌های جزئی نشان دادند. جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی، DNA ژنومی جدایه‌ها استخراج و در واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (rep-PCR) با استفاده از آغازگرهای ERIC و REP بررسی شد. آنالیز خوشه‌ای نتایج به دست آمده نشان داد که در ERIC-PCR در سطح تشابه 75 درصد، جدایه‌ها به 8 گروه و با  REP-PCR به 5 گروه و با ترکیب همه آغازگرها به 9 گروه تقسیم شدند. نتایج نشانگر وجود تنوع ژنتیکی درون جدایه‌های Pss عامل بیماری شانکر درختان میوه هسته‌دار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ASSESSMENT OF GENETIC DIVERSITY OF STRAINS OF Pseudomonas syringae pv.syringae CAUSING BACTERIAL CANKER IN STONE FRUITS IN SOME NORTHERN PROVINCES OF IRAN*

نویسندگان [English]

  • V. ABBASI 1
  • H. RAHIMIAN 2
  • M. A. TAJICK-GHANBARI 2
  • V. REZAIAN 2
چکیده [English]

Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) is the causative agent of several bacterial diseases on a range of agricultural and horticultural crops that causes canker, leafspot and necrosis of the bark of stone fruit trees (peach, nectarine, apricot, plum and cherry). In this research samples were collected from various areas in Ardebil, Guilan, Mazandaran and Khorasane-­Razavi provinces during 2007-2009. Bacterial strains identified as Pss, on the basis of LOPAT and GATTa were selected. Number of 70 bacterial isolates were compared based on their physiological and biochemical characteristics and total cellular protein profiles (SDS-PAGE). Pss isolates showed slight differences in phenotypic characteristics and protein profiles. To assess genetic diversity among the strains, genomic DNA was extracted from strains and used in ERIC and REP-PCR analysis. Strains formed 8 and 5 clusters in the ERIC-PCR and REP-PCR, at 75% similarity level, respectively and by the combination data set of both ERIC and REP-PCR, strains formed 9 clusters. The results demonstrated the existence of a considerable genetic diversity among Pss strains causing canker of stone fruit trees in the northern provinces of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bacterial canker
  • Pseudomonas syringae pv. syringae
  • Genetic‌ diversity
  • Stone fruit trees