تعیین برخی ویژگی‌های ملکولی و بیولوژیکی توسپوویروس‌های مختلف از استان مرکزی

نوع مقاله: مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

2 تهران، بلوار کشاورز، بین کارگر و جمالزاده، نرسیده به جمالزاده، پلاک ٣٤٦، طبقه ٥ واحد ١٩، شرکت بازرسی تاک.

3 دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

اعضای جنس Orthotospovirus عوامل مهم خسارت­زا به انواع محصولات زراعی، سبزیجات و گیاهان زینتی در سراسر جهان هستند. به منظور ردیابی گونه­های مختلف توسپوویروس­ها در استان مرکزی، از مزارع و گلخانه­های مختلف کشت گیاهان زراعی و زینتی نمونه­برداری شد. از مجموع حدود 160 نمونه مشکوک با علایم شبه‌ویروسی جمع­آوری‌شده، 106 نمونه در آزمون DAS-ELISA، با آنتی­بادی­های چند همسانه­ای ویروس­های حلقه زرد گوجه فرنگی (Tomato yellow ring virus, TYRV)، لکه زرد زنبق (Iris yellow spot virus, IYSV) و بافت مردگی جوانه بادام زمینی (Groundnut bud necrosis virus, GBNV) واکنش مثبت نشان دادند. بر اساس توالی­های قطعات به دست آمده با استفاده از آغازگرهای عمومی گروه آسیایی و یوراسیایی توسپوویروس­ها و اختصاصی ژن رمز کننده نوکلئوکپسید در آزمون RT-PCR، وقوع TYRV در گیاهان آلسترومریا، توتون، لادن و گوجه فرنگی، IYSV در گیاهان پیاز و تره و همچنین ویروس سبزرد فلفل (Capsicum chlorosis virus, CaCV) در کوکب کوهی Rudbeckia sp)) تایید شد. بررسی جدایه­های منتخب با استفاده از سه گونه گیاه آزمون Nicotiana benthamiana، Vigna ungoiculata و Capsicum annuum نشان داد که جدایه­های TYRV از نظر بیولوژیکی از یکدیگر متمایز هستند. همچنین ارزیابی­های فیلوژنتیکی بر اساس توالی آمینواسیدی پروتئین نوکلئوکپسید نشان داد که جدایه­های TYRV جمع­آوری شده به زیر گروه TYRV-t تعلق داشت و جدایه­های IYSV در زیر گروه IYSV-Eurasia گروه­بندی شدند. جدایه CaCV کوکب کوهی در گروه یک آسیایی (Watermelon silver mottle virus, WsMoV) قرار گرفت و بیشترین قرابت را با جدایه­­ای از ایالات متحده نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Partial biological and molecular characterization of various tospoviruses from Markazi province

نویسندگان [English]

  • H. Bayat 1
  • A. Hassani-Mehraban 2
  • N. Safaie 3
  • M. Shamsbakhsh 3
چکیده [English]

Members of the genus Orthotospovirus cause serious diseases in a variety of economically important crops, including ornamentals and vegetables, worldwide. To detect the orthotospoviruses infecting different crops and ornamental plants in Markazi province, Iran, about 160 suspected samples with viral-like symptoms were collected. Totally 106 of the specimens showed positive reaction in DAS-LEISA test using polyclonal antibodies raised against N proteins of Tomato yellow ring virus (TYRV), Iris yellow spot virus (IYSV) and Groundnut bud necrosis virus (GBNV). Sequence analysis of the obtained fragments from RT-PCR using generic primers of Asian and Eurasian clades of tospoviruses and nucleocapsid gene specific primers confirmed the occurrence of TYRV on alstroemeria, tobacco, tomato and nasturtium; IYSV on onion and leek and Capsicum chlorosis virus (CaCV) on black-eyed susan (Rudbeckia sp.). Biological analysis of selected isolates of orthotospoviruses on Nicotiana benthamiana, Capsicum annuum and Vigna unguiculata showed that TYRV isolates were differentiated from each other. Phylogenetic analysis based on amino acid sequences of nucleocapsid protein indicated that TYRV isolates belong to TYRV-t strain and IYSV isolates belong to Eurasia-IYSV cluster. In addition, CaCV isolates were grouped into Watermelon silver mottle virus (WSMoV) clade with close relationship with the United State CaCV isolate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato yellow ring virus
  • Iris yellow spot virus
  • Capsicum chlorosis virus
  • Tospoviridae
  • Orthotospovirus