باکتری Brenneria nigrifluens، تهدیدی برای گردوی استان البرز

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

چکیده

 

 
بیماری شانکر سطحی پوست گردوی ایرانی (Juglans regia L.) با عامل Brenneria nigrifluens یکی از بیماری‌های مهم و خسارت‌زا روی تنه و شاخه‌های اصلی درختان گردو می‌باشد. تشخیص به‌موقع عامل بیماری، نقش مهمی در جلوگیری از خسارت‌های جبران‌نا‌پذیر آن دارد. در تابستان سال 1392، تعدادی جدایه باکتری از درختان گردو در استان البرز جداسازی گردید. این درختان علایم آشکاری از شانکر پوستی را نشان می دادند. براساس مطالعات فنوتیپی و ژنوتیپی عامل بیماری باکتری B. nigrifluens تشخیص داده شد. این نخستین گزارش رسمی از وجود این بیماری در استان البرز ایران است. وجود این بیماری در استان البرز می تواند خطری نهفته برای گردوکاری‌های گسترده این استان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brenneria nigrifluens, a latent threat for walnut trees in Alborz province of Iran

نویسندگان [English]

  • P. Khodaygan
  • H. Habibi
چکیده [English]

In the summer of 2013, some bacterial isolates were obtained from walnut tissues with the symptoms of shallow bark canker in the Alborz province of Iran. Based on the phenotype and genotype features, the causal agent was identified as Brenneria nigrifluens. It was the first report of B. nigrifluens causing shallow-bark canker in walnuts in the Alborz province of Iran. The existence of this disease in the Alborz province can pose a latent threat to many walnut orchards in that province.