وقوع و بیماری‌زایی برخی گونه‌های قارچی روی گل جالیز

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان


عنوان مقاله [English]

Occurrence and pathogenicity of some fungal species on broomrape

نویسندگان [English]

  • R. Gholizadeh
  • R. Hemmati