1. بررسی بقا و دامنه میزبانی جدایه‌های Phythophthora capsici*

حمیده پاسندی

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 109-122

چکیده
  گونه Phytophthora capsici اولین بار توسط لئونیان در سال 1922 از فلفل در نیومکزیکو جداسازی و توصیف شد. در ایران اگر‌چه P. capsici از میزبان‌های مختلف گزارش شده است، اما اطلاعات دقیقی در خصوص تنوع جمعیت، دامنه میزبانی، ساختار بقا و تیپ آمیزشی این قارچ در دست نیست. این پژوهش به منظور تعیین دامنه میزبانی بیمارگر به ویژه روی گیاهان چوبی انجام شد. دمای ...  بیشتر

2. مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی و روابط فیلوژنتیکی در گونه Bipolaris oryzae و تعدادی از گونه‌های جنس Bipolaris به دست آمده از برنج و علف‌های هرز

عبداله احمدپور

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 123-135

چکیده
  بیماری لکه قهوه‌ای برنج یکی از مهم‌ترین بیماری‌هایی است که خسارت نسبتا قابل ملاحظه‌ای به برنج وارد می‌کند. در طی سال‌های زراعی 1390-1391، 348 جدایه های Bipolarisاز مزارع برنج (بذرها و برگ‌ها) و علف‌های هرز حاشیه مزارع برنج استان‌های مازندران، گیلان، گلستان، خوزستان و فارس جداسازی شد. با مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی جدایه‌ها شش گونه از جنس ...  بیشتر

3. تعیین برخی از ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسماهای همراه با زردی مو در استان‌های فارس و لرستان*

الهام صالحی

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 137-137

چکیده
  زردی فیتوپلاسمایی یکی از بیماری‌های مهم و اقتصادی انگور در بسیاری از نقاط جهان است. در بازدیدهای سال‌های1391 و1392 علائمی شبیه به علائم زردی فیتوپلاسمایی در مناطق موکاری استان‌های فارس و لرستان مشاهده و قلمه‌هایی انتخاب و کشت گردید. عامل زردی بااستفاده از سس (Cuscuta campestris Yank.) از موهای حاصل از کشت قلمه‌های تهیه شده از موهای دارای علائم ...  بیشتر

4. ارزیابی روابط فیلوژنتیکی گونه ‏های Trichoderma به دست آمده از شالیزارهای استان مازندران بر اساس توالی‏های ژن tef1α

شهرام نعیمی

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 139-149

چکیده
  جنس Trichodermaاز مهم‏ترین جنس‏های قارچی در زمینه کنترل بیولوژیک بیماری‏های گیاهی، افزایش رشد و القای مقاومت در گیاهان به شمار می‏رود. ارتباط فیلوژنتیکی 81 جدایه‏ متعلق به شش گونه از این جنس (شامل چند جدایه بیوکنترل امید بخش) که از مزارع برنج استان مازندران به دست آمده‏اند، بر اساس توالی قطعه‏ای از ژن αtef1بررسی شد. توالی‏های‏ ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. اثر عصاره برگ کرفس در القای مقاومت علیه بیماری سفیدک پودری خیار*

اعظم سیروس

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 151-161

چکیده
  بیماری سفیدک پودری که عامل آن قارچ Podosphaera fusca است، یکی از بیماری‌های مهم کدوئیان است و رایج‌ترین روش کنترل آن استفاده از قارچکش‌ها می‌باشد. اما اثرات جنبی کاربرد قارچکش‌ها یافتن روش‌های دیگری را برای کنترل بیماری ضروری می‌سازد که از جمله آنها، القای مقاومت در گیاه است. در این پژوهش، اثر عصاره برگ کرفس در کنترل بیماری سفیدک پودری ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. وراثت‌ مقاومت به بیماری زنگ زرد در تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ‌های انتخابی امید‌بخش گندم استان فارس*

عبدالکریم ذاکری

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 163-174

چکیده
  به منظور مشخص شدن نحوه توارث مقاومت به بیماری زنگ زرد و تعداد ژن‌های دخیل در مقاومت به بیماری در 17 لاین انتخابی امیدبخش گندم مربوط به اقلیم معتدل کشور، دو لاین انتخابی S-78-11 و S-79-10 از ژنوتیپ‌های امیدبخش اقلیم گرم و چهار رقم گندم تجارتی داراب 2، نیک نژاد، بهار و استار، تلاقی‌های بسیاری از این ارقام و لاین‌ها با رقم حساس استاندارد Avocet ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. همراهی فیتوپلاسماهایی از گروه‌های جاروک نخود کبوتر (16SrIX)و افژولش شبدر(16SrVI) با بیماری تورم جوانه گوجه فرنگی در ایران*

الهام جمشیدی

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 175-175

چکیده
  تورم جوانه یکی از بیماری‌های مهم گوجه فرنگی در ایران و سایر نقاط دنیا می‌باشد. دربازدیدهای سال‌های 89-1388 این بیماری در مزارع گوجه فرنگی استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و فارس دیده گردید. علائم بارز بیماری عبارت بودند از کوچک ماندن، ضخیم شدن و رنگپریدگی برگ‌ها، ارغوانی شدن ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. بیوکنترل بیماری و القا برخی ترکیبات دفاعی در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتود Meloidogyne javanica توسط چند جدایه *Trichoderma

حدیث مصطفی نژاد

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 177-181

چکیده
  در این تحقیق بیست جدایه قارچ تریکودرما به عنوان عوامل بیوکنترل نماتود ریشه گرهی مورد آزمایش قرار گرفتند. ابتدا جدایه‌ها در محیط کشت مایع حاوی کیتین کلوئیدال کشت شدند. سه جدایه 125، 126 و Bi 10 از قارچ Trichoderma harzianum بیشترین میزان فعالیت آنزیم کیتیناز را نشان دادند. بررسی شش جدایه از میان قوی‌ترین و ضعیف‌ترین جدایه‌ها از نظر میزان فعالیت ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. مکانیسم مقاومت در برابر تجمع ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (Potato leafroll virus=PLRV) در سیب زمینی همسانه G8107(1) *

جعفر نیکان

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 183-183

چکیده
  ژن خاموشی پس از ترا نویسی (Post-transcriptional gene silencing =PTGS) به عنوان یک مکانیسم طبیعی که به وسیله آن گیاهان اسیدهای نوکلئیک بیگانه مانند ژنوم ویروس‌ها را شناسایی و تجزیه می‌کنند مطرح است. در این مطالعه فرض شد که در مقاومت سیب زمینی  همسانه G8107(1)  در برابر تجمع PLRV نیز چنین مکانیسمی دخالت دارد. این فرضیه با آزمایش انتقال ویروس از طریق پیوند ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
10. همراهی Candidatus phytoplasma prunorum با کوتولگی زرد برگ آلو در ایران

توحید اله‌وردی

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 185-185

چکیده
  به بیماری‌های فیتوپلاسمایی پیچیدگی کلروتیک برگ زردآلو (Prunus armeniaca) ، لپتونکروز آلوی ژاپنی (P. salicina) و بیماری‌های زردی و زوال هلو (P. persica) ، آلوی اروپایی (P. domestica) و بادام (P. duilcis) زردی اروپایی درختان میوه هسته‌دار (ESFY) گفته می‌شود ((Seemüller et al. 1998a. فیتوپلاسمای عامل این بیماری از نظر فیلوژنتیکی با  فیتوپلاسماهای افژولش سیب (AP)، زوال گلابی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
11. اولین گزارش از بیماری‌زایی Alternaria interrupta روی کلم برگی (Brassica oleracea L. var. capitata) از ایران

طاهره رحیم‌لو

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 187-188

چکیده
  به منظور شناسایی گونه‌های مسئول در ایجاد بیماری لکه سیاه کلم برگی در طول تابستان و پائیز سال 1391، نمونه‌های برگ‌های آلوده از مزارع تحت کشت کلم در ارومیه جمع‌آوری شدند و هرکدام داخل پاکت کاغذی جداگانه قرار داده شد و به آزمایشگاه منتقل شد. عمل جداسازی قارچ‌ها با کشت نمونه‌های گیاهی روی محیط‌های کشت PCA (سیب‌‌زمینی- هویج-آگار)، PDA (سیب‌زمینی- ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
12. اولین گزارش از Diplodia seriata عامل بیماری شانکر و خشکیدگی شاخه‌های درختان سیب در ایران

سیامک حنیفه

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 189-190

چکیده
  طی مطالعه روی عوامل بیماریزای شاخه و تنه درختان سیب در باغ‌های زیر کشت این محصول در شهرستان ارومیه، از درختان سیب رقم گلدن با سن بالای 15 سال و با نشانه‌های شانکر در بخش تنه و شاخه‌ها، خشکیدگی شاخه‌ها، پوسته پوسته شدن سطح شاخه‌ها و نیز قهوه‌ای شدن پوست در بخش‌های آلوده (شکل 1-A)، جدایه‌هایی پیکنیدیوم‌دار به دست آمد.خالص‌سازی جدایه‌های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
13. ردیابی ویروئید کوتولگی رازک در درختان لیموترش، لیموشیرین، کلمانتین، نارنگی و گریپ‌فروت استان مازندران

رامتین وامنانی

دوره 50، شماره 2 ، تابستان 1393، صفحه 191-191

چکیده
  ویروئید کوتولگی رازک از جنس Hostuviroid  در مناطق مرکبات کاری سراسر دنیا به عنوان عامل ایجاد کننده  اککسیا و زایلوپروز در نارنگی‌هاC. unshiu Marco., C. nobilis Lour.)  reticulate Blanco,(Citrus و هیبریدهای آنها، اکثر تانجلوها (Macf. C. reticulate × C. paradisi) و تانجورها (C. reticulata × C. sinensis (L.) Osb.) هم‌چنین لیمو شیرین (C.limettioides Hort. ex Tanaka) شناخته شده و در اکثر آنها کوتولگی ...  بیشتر