مقاله کامل پژوهشی
1. وقوع Rhizoctonia solani AG2-2 عامل بوته میری آویشن دنایی

سیده مریم حسینی

دوره 50، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 195-201

چکیده
  طی بازدید‌های به عمل آمده از گلخانه و مزارع کشت شده گیاه دارویی آویشن دناییدر استان لرستان علائمی از قبیل بوته میری، مرگ گیاهچه،پژمردگی و پوسیدگیدرناحیهطوقه وریشه دیده شد. نمونه‌های دارای علائم بیماری جمع آوری و پس از شستشو و ضدعفونی، در محیط PDAکشت شدند. از نمونه‌های بیمار شش جدایه‌ قارچی جداسازی شد که بر اساس اصول کخ، جدایهKa2  قادر ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. تأثیر آلودگی به واریانت ملایم ویروئید غده دوکی سیب زمینی بر پروفیل متابولیکی رقم راتگرز گوجه‌فرنگی *

سید علی‌اکبر باقریان

دوره 50، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 203-219

چکیده
  ویروئیدها به عنوان کوچک‌ترین عوامل بیمارگر گیاهی متشکل از آر اِن اِ حلقوی تک لا بوده و بدون داشتن ژنوم رمزگذار، قادرند در میزبان گیاهی خود تکثیر شوند. به رغم مطالعات زیاد، هنوز تصویر روشنی از سازوکار بیماری‌زایی ویروئیدها به دست نیامده است. در مطالعه حاضر، پروفیل متابولیکی گوجه‌فرنگی رقم راتگرز آلوده به واریانت ملایم ویروئید غده ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. نماتودهای انگل گیاهی در مزارع حبوبات استان لرستان و پراکنش آنها*

کورش عزیزی

دوره 50، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 219-236

چکیده
  به منظور شناسایی و تعیین پراکنش نماتودها در مزارع نخود، عدس، لوبیا و باقلا استان لرستان، طی سال‏های 1389 و 1390 تعداد 150 نمونه خاک و ریشه از مزارع شهرستان‏های مختلف استان جمع‏آوری شد. پس از استخراج، کشتن، تثبیت و انتقال نماتودها به گلیسرین، اسلایدهای میکروسکوپی دائمی تهیه شد. شناسایی گونه‏ها با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. مقایسه کارآیی روش‌های پی‌سی‌آر معمولی، nested-PCR، real-time PCR و تکثیر هم‌دمای وابسته به حلقه(LAMP) در ردیابی عامل بیماری هوآنگ‌لونگ‌بینگ مرکبات در ایران*

محمد مهدی فقیهی

دوره 50، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 237-255

چکیده
  بیماری هوانگ‌لونگ‌بینگ (HLB) یا میوه‌سبز مرکبات یکی از بیماری‌های خطرناک مرکبات در دنیا است که اخیراٌ از ایران نیز گزارش شده است. برای انجام مدیریت بهینه بیماری HLB، ردیابی به موقع و سریع بیماری در باغ‌های مرکبات امری اجتناب‌ناپذیر است. به منظور مقایسه کارآیی روش‌های پی‌سی‌آر معمولی، nested-PCR، real-time PCR و تکثیر هم دمای وابسته به حلقه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. القای مقاومت به بیماری بلاست در گیاه برنج به کمک قارچ اندوفیت Piriformospora indica *

سید حسین موسوی

دوره 50، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 255-268

چکیده
  بیماری بلاست برنج یکی از مهم‌ترین و مخرب‌ترین بیماری‌های برنج در ایران می‌باشد. قارچ اندوفیت Piriformospora indicaموجب تحریک مقاومت سیستمیک علیه عوامل بیماری‌زای گیاهی می‌شود. در این مطالعه میزان تغییر بیان برخی ژن‌های مهم دفاعی در گیاهان تیمارشده توسط قارچ میکوریز P. indicaو گیاهان بدون میکوریز در زمان‌های مختلف پس از آلودگی به بیماری بلاست ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. تأثیر تنش خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته در اثر* Fusarium solani

فهیمه سلاجقه تذرجی

دوره 50، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 269-280

چکیده
  تنش خشکی یکی از عوامل اصلی کاهش رشد در گیاهان است و می‌تواند باعث افزایش شیوع بیماری‌های پوسیدگی ریشه در گیاهان گردد. در این تحقیق اثر تنش خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته ناشی ازFusarium solani در شرایط گلخانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در سه سطح رطوبتی(80 درصد ظرفیت مزرعه= D0، 50 درصد ظرفیت مزرعه= D1و 25 درصد ظرفیت مزرعه= D2) و ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. القای تولیدمثل جنسی و تعیین تیپ‌های آمیزشی قارچPhaeoacremonium aleophilum عامل بیماری اسکای مو در استان آذربایجان شرقی *

ابوالفضل نرمانی

دوره 50، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 281-289

چکیده
  قارچ Togninia minima (مرحله غیر جنسی: Phaeoacremonium aleophilum)، رایج‌ترین گونه‌ Phaeoacremonium  مرتبط با بیماری پتری و اسکای مو در دنیا به شمار می‌رود. این قارچ دارای سیستم  آمیزشی هتروتالیک دو قطبی می‌باشد. برای تولید مثل جنسی وجود دو جدایه متفاوت از نظر تیپ آمیزشی ضروری می‌باشد. در تحقیق حاضر امکان القای مرحله جنسی جدایه‌های ایرانی این قارچ در شرایط ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. تأثیر لاروهای آلوده‏کننده زنده و مرده نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema feltiae، روی لارو و تخم نماتود ریشه‏گرهی *Meloidogyne javanica

رحیمه غفارپور تیمورلویی

دوره 50، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 291-304

چکیده
  نماتودهای بیمارگر حشرات بهعنوان عوامل کنترل زیستی حشرات شناخته شده‏اند ولی در سال‏های اخیر تأثیر آنها بر روی نماتودهای بیمارگر گیاهی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق تأثیر لاروهای آلوده‏کننده گونه Steinernema feltiae به دو صورت زنده و مرده در غلطت‏های 5، 10، 25، 50 و 100 لارو در هر میلی‏لیتر، به طور جداگانه و در ظرف‏های 24 چاهکی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. اولین گزارش وقوع Boeremia exigua روی گوجه فرنگی در ایران

رقیه همتی

دوره 50، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 305-306

چکیده
  طی زمستان 1391 روی میوه های گوجه فرنگی در بازارهای شهرستان زنجان، علائم پوسیدگی سیاه رنگ و زخم‌های چوب‌پنبه‌ای مشاهده شد. پس از کشت بافت‌های آلوده در محیط کشت سیب‌زمینی- دکستروز- آگار (PDA)، قارچی پیکنیدیوم ‌دار جدا گردید و این جدایه به عنوان گونه ای از جنس Phoma شناسایی شد. شناسایی گونه بر اساس ویژگی‌های کلیدی جدایه قارچی در محیط کشت‌های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
10. اولین گزارش از وقوع ویروس ساقه گودکی سیب از درختان سیب ایران

فائزه السادات ابطحی

دوره 50، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 307-308

چکیده
  طی دو سال زراعی 1391 و 1392 به منظور بررسی آلودگی درختان سیب به ویروس ساقه گودکی سیب (Apple stem pitting virus, ASPV) از نهالستان‌ها و باغ‌های واقع در استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان غربی، البرز، قزوین، همدان، مازندران، مرکزی، و لرستان نمونه‌برداری تصادفی انجام شد. مجموعه‌ای شامل 1053 نمونه جمع آوری شده با استفاده از آزمون سرولوژیکی الایزای مستقیم ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
11. اولین گزارش از لکه برگی پده در اثر قارچ Alternaria alternata در ایران

ابراهیم اسداغی

دوره 50، شماره 3 ، پاییز 1393، صفحه 309-310

چکیده
    پده (Populus euphratica Oliv.) به عنوان یکی از درختان بومی خاورمیانه، بخش مهمی از پوشش درختی مناطق بیابانی استان خوزستان را تشکیل می‌دهد. در پاییز سال 1391 علائم لکه‌برگی و سوختگی برگ در درختان پده حاشیه رودخانه کارون در بالادست شهر اهواز (شهرهای ویس و ملاثانی) دیده شد. لکه‌ها به رنگ قهوه‌ای تیره تا سیاه، گرد و یا بیضی شکل و بدون محدودیت به ...  بیشتر