مقاله کامل پژوهشی
1. بیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل برنج با قارچ عامل بلاست، Magnaporthe oryzae*

زهرا ساداتی؛ محمدعلی تاجیک قنبری تاجیک قنبری؛ ولی اله بابایی زاد؛ حشمت اله رحیمیان

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 311-317

چکیده
  تیونین ها و دفنسین ها پلی پپتید هایی با وزن مولکولی کم (5kDa)، بازی و غنی از سیستئین هستند که فعالیت ضد قارچی دارند. در این تحقیق بیان دو ژن Thionin و PDF1.2 در دو رقم برنج طارم (حساس)  و خزر (مقاوم) پس از آلودگی با قارچ Magnaporthe oryzae مورد ارزیابی قرار گرفت. از واکنشQuantitative Real-time PCR برای بررسی بیان این ژن ها در زمان های صفر تا 96 ساعت بعد از آلودگی استفاده ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. مقایسه‌ی بسترهای مختلف رشد در اسپورزایی Alternaria solani در شرایط آزمایشگاهی

مجید خنشاء؛ ضیاءالدین بنی هاشمی؛ حبیب اله حمزه زرقانی

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 319-324

چکیده
  امروزه به منظور اسپورزایی گونه‌های آلترناریا و بخصوص Alternaria solani از محیط کشت V-8 استفاده می نمایند. عدم دسترسی لازم، صرف وقت و هزینه بالا در زمینه تهیه و استفاده از این محیط کشت همواره محققان و بخصوص پژوهشگران ایرانی را با مشکلات جدی در زمینه اسپورزایی  A. solani روبروکرده است. هدف از این پژوهش آزمون چندین ترکیب پیشنهادی به منظور تهیه محیط ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. شناسایی عوامل بیماری‌زای قارچی و شبه‌قارچی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز*

فاطمه صباحی؛ ضیاءالدین بنی هاشمی

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 326-339

چکیده
  در این پژوهش زوال گیاهان زینتی از نظر آلودگی به عوامل بیماری‌زای قارچی و شبه‌قارچی بررسی گردید. نمونه‌برداری طی سال‌های 1390 و 1391، از گیاهان بیمار در مناطق مختلف و گل‌خانه‌های شهر شیرازکه علائم پژمردگی، پوسیدگی ریشه و طوقه داشتند انجام گرفت. در بین این عوامل، Fusarium solani، F. oxysporum، F. equiseti، F. culmorum، F. compactum، F. armeniacum، F. proliferatum، F. acuminatum، F. ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. جداسازی و تعیین خصوصیات مولکولی میتوویروس همراه با Sclerotinia sclerotiorum و بررسی تاثیر آن بر بیولوژی قارچ*

مرضیه قباخلو؛ غلامحسین مصاحبی؛ مینا کوهی حبیبی؛ محمد جوان نیکخواه؛ علیرضا احمدی

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 339-347

چکیده
  قارچSclerotinia sclerotiorum یکی از مهمترین عوامل بیماری‌زای گیاهی با دامنه میزبانی وسیع می‌باشد. به منظور ردیابی مایکوویروس‌های آلوده‌کننده، جدایه Cea این قارچ از هرباریوم دانشگاه تهران تهیه گردید. جداسازی آر ان ای دولای از میسلیوم‌های لیوفلیزه‌شده با استفاده از ستون کروماتوگرافی همراه با سلولزCF-11  انجام شد. در نهایت یک قطعه نوکلئیک ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. مقایسه بتا‏آمینوبوتیریک اسید، سالسیلیک اسید و آبسیزیک اسید در القاء مقاومت در گوجه‏فرنگی آلوده به Meloidogyne incognita*

حبیب اله چارگانی؛ اکبر کارگر‏بیده؛ محمد جواهری

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 349-358

چکیده
  به منظور بررسی تأثیرسطوح مختلف سه ترکیب شیمیایی مؤثر در القاء مقاومت سیستمیک شامل بتاآمینوبوتیریک اسید (BABA)، سالیسیلیک‏اسید (SA) و آبسیزیک‏اسید (ABA) در القاء مقاومت در گوجه‏فرنگی آلوده به نماتود ریشه گرهی، Meloidogyne incognita، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در شرایط کنترل شده (16 ساعت روشنایی با دمای °C30 ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. بیماریزایی Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای در ایران*

مصطفی جمالی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ فاطمه علی حسین زاده مقدم؛ سیدمحسن نساج حسینی؛ عرفان محمدی

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 359-368

چکیده
  قارچ Mycogone perniciosa عامل بیماری حباب‌تر قارچ خوراکی دکمه‌ای Agaricus bisporus، بسیار مسری بوده و منجر به کاهش شدید محصول می‌شود. در این تحقیق بیماریزایی عامل بیماری حباب‌تر و وقوع تغییرات ‏ظاهری و ساختمانی بافتها از نقطه نظر ریخت شناسی (مورفولوژی) مورد بررسی قرارگرفت. مطالعات با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی نگاره انجام ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. بررسی بیان فنیل آلانین آمونیالیاز و ژن‌های مرتبط با بیماریزایی در گندم همزیست شده با قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از آلودگی با سفیدک پودری

لیلا آهنگر؛ غلامعلی رنجبر؛ ولی اله بابایی زاد؛ حمید نجفی زرینی؛ عباس بیابانی

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 369-384

چکیده
  قارچ اندومیکوریز Piriformospora indica پس از همزیست شدن با ریشه گیاه، با القای مقاومت سیستمیک، سبب حمایت گیاه میزبان در مقابل استرس‌های زیستی و غیرزیستی می‌گردد. به منظور بررسی توانایی این قارچ در القای مقاومت در گندم در مقابل بیماری سفیدک پودری که بوسیله قارچ بیوتروف Blumeria graminis f. sp. tritici (Bgt) ایجاد می‌گردد ، چهل ژنوتیپ گندم ایرانی بر اساس حساسیت ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)*

مژگان موسی خواه؛ عبدالحسین جمالی؛ سیداکبر خداپرست؛ مجید اولیاء

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 385-385

چکیده
  کیوی یکی از محصولات مهم اقتصادی شمال ایران محسوب می‌شود. به‌منظور شناسایی قارج‌های بیماری‌زای اندام‌های هوایی کیوی در استان گیلان، از 65 باغ کیوی در سال‌های 89-87 بازدید به عمل آمد. گونه‌های شناسایی‌شده  همراه با علائم لکه‌برگی، بلایت و میوه‌های دارای علائم پوسیدگی و درصد فراوانی آن‌ها عبارت بودند از: Alternaria alternata (45٪)، Diaporthe ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. بررسی گروههای سازگار میسلیومی در جمعیت‌های قارچ (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی اسکلروتینیایی گیاهان روغنی در شمال و شمال غرب کشور*

حسین ایرانی؛ محمد جوان نیکخواه؛ اصغر حیدری؛ ا. ابراهیم اف

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 387-391

چکیده
  در این پژوهش تنوع جمعیت Sclerotinia sclerotiorum عامل پوسیدگی ساقه و طوقه در کلزا و آفتاب گردان با استفاده از گروه های سازگار میسلیومی تعیین شد. از بین 355 جدایه بررسیشده،64 گروه سازگار میسلیومی تشخیص داده شد که 52% آنها تک عضوی بودند. از بین گروه های سازگار تک عضوی 64% جدایه های تک عضوی مربوط به شمال و بقیه 36% به شمال غرب کشور تعلق داشتند. نتایج حاصله ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
10. تعیین ویژگی های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی خیار گلخانه‌ای در استان فارس*

حسین دهقان؛ محمد صالحی؛ امین خوانچه زر؛ حسین افشاری

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 393-401

چکیده
  فیلودی یکی از بیماری های اقتصادی کشت های گلخانه ای خیار در ایران می باشد. عامل فیلودی خیار گلخانه ای در لارستان فارس به وسیله سس از خیار گلخانه ای به پروانش و بادنجان انتقال داده شد. برای مقایسه فیتوپلاسمای عامل فیلودی خیار گلخانه ای با فیتوپلاسمای عامل فیلودی اطلسی که در لارستان جمع آوری شده بود و سه فیتوپلاسمای متعلق به گروه زردی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
11. اولین گزارش از بیماری لکه برگی باکتریایی ذرت در ایران*

حسین میرزایی نجفقلی؛ سیدمحسن تقوی؛ محمدرضا عالی منش

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 403-406

چکیده
  طی بازدیدهای انجام شده در پاییز1390 از مزارع ذرت در منطقه باجگاه، علائم لکه برگی (لکه‌های آجری) در گیاهان ذرت مشاهده گردید. به منظور بررسی و شناسایی عامل بیماری، برگ‌های گیاهان آلوده به آزمایشگاه منتقل شد و پس از له کردن در آب مقطر سترون، روی محیط کشت ائوزین متیلن‌بلو (EMB) کشت گردید. پس از 72 ساعت یک باکتری گرم منفی، زرد رنگ، اکسیداز منفی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
12. بلایت ریزوکتونیایی آزولا در مزارع برنج شمال ایران

ضیاءالدین بنی هاشمی

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 407-407

چکیده
          سرخس آبی یا آزولا (Azolla filiculoides) گیاهی بیگانه است که در سال 1986 از کشور فیلیپین به عنوان کود سبز مزارع برنج به کشور وارد شد. شرایط آب و هوایی مزارع برنج و سایر منابع آبی، حوضچه‌ها و رودخانه‌های شمال ایران شرایط بسیار مناسبی برای تکثیر و رشد آن را فراهم نمود (1). در تابستان 1379 بلایت آزولا در مزارع برنج آلوده به بیماری ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
13. شناسایی و بررسی خصوصیات ریخت‌شناختی Fusarium oxysporum f. sp. opuntiarum عامل پوسیدگی قاعده‌ی کاکتوس در استان فارس

بنفشه صفایی فراهانی؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 409-410

چکیده
  خانواده کاکتوس (Cactaceae) گیاهانی گوشتی هستند که قادراند با کارایی بالایی آب را به توده‌ی زیستی تبدیل کنند. اگرچه یکی از شناخته شده‌ترین کاربردهای کاکتوس استفاده از آن به عنوان یک گیاه زینتی است، استفاده‌ی تجاری از گونه‌های کاکتوس برای پرورش میوه، استفاده از ساقه‌های جوان به عنوان سبزیجات و استفاده‌ی دارویی  از کاربردهای دیگر ...  بیشتر