مقاله کامل پژوهشی
1. شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه‌های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران

مهدی اخلاقی؛ سعید طریقی؛ محمد فارسی؛ پریسا طاهری

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 399-412

چکیده
  بیماری لکه قهوه‌ای قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus) در سال‌های اخیر به عنوان یک بیماری شایع در سالن‌های پرورش قارچ ایران، ایجاد مشکل نموده است. علائم بیماری به صورت، لکه‌های کوچک قهوه‌ای، سوختگی قهوه‌ای و کلاهک‌های پوسیده که حالت لزج و چسبناکی دارند مشاهده می‌شود. باکتری Pseudomonas tolaasii به عنوان عامل اصلی ایجاد لکه قهوه‌ای مطرح ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. مهار زیستی نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica توسطTrichoderma harzianum i25 و بررسی تغییرات ترکیبات دفاعی در گیاه گوجه فرنگی

عفت عابدی؛ مجید اولیا؛ لیلا شبانی

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 413-430

چکیده
  در این بررسی اثر همستیزی جدایه Trichoderma harzianum i25 بر مهار نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای و نیز توانایی جدایه قارچی در القا آنزیم‌های دفاعی پلی فنل اکسیداز، پراکسیداز و فنل کل در گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از روشهای ریختی و ملکولی نماتود ریشه گرهی و با استفاده از روش ریختی جدایه قارچی، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. فرابیان پپتید نوترکیب لاکتوفریسین شتر در ریشه‌های مویین توتون و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آن

نگین اصلاحی؛ علی‌ نیازی؛ فرزانه آرام؛ علیرضا افشاریفر؛ سید محسن تقوی

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 431-444

چکیده
  فناوری DNAنوترکیب منجر به تولید پروتئین‌ها و پپتید‌های درمانی متنوعی شده است. لاکتوفریسین یک پپتید کاتیونی قوی در ناحیه N-ترمینال پروتئین لاکتوفرین است. این تحقیق با هدف تولید لاکتوفریسین شتر در ریشه‌های مویین توتون و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن انجام‌ شده است. بدین منظور توالی ژن کدکننده پپتید لاکتوفریسین شتر از بانک ژن استخراج ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. چهار گونه از نماتدهای فوق ‏بالاخانواده Tylenchomorpha (Nematoda: Tylenchina) از استان خوزستان

علی روشن‌بخش قنبری؛ ابراهیم پورجم؛ مجید پدرام

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 445-459

چکیده
  چهار گونه نماتد از فوق بالا‏خانواده Tylenchomorphaبا نام‏های Paratylenchus microdorus، Filenchus hamuliger ، Psilenchus aestuarius و Tylenchus arcuatusاز فراریشه گیاهان مختلف استان خوزستان استخراج و مورد مطالعه ریخت‏شناسی و ریخت‏سنجی قرار گرفتند. جمعیت ایرانی گونه P. microdorus دارای سر تخت، استایلت کوتاه (13 تا 17 میکرومتر)، کیسه ذخیره اسپرم پر از اسپرم و دم با انتهای گرد و یا ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. تندش آسکوسپور و تشکیل چنگک Polystigma amygdalinum در شرایط درون شیشه‌ای و طول دوره‌ی بقای آن*

آزاده حبیبی؛ ضیاء‌الدین بنی هاشمی

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 461-469

چکیده
  بیماری لکه آجری برگ بادام ناشی از Polystigma amygdalinum از بیماری‌های مهم بادام در ناحیه خاورمیانه است. اطلاع از طول دوره‌ی بقای آسکوسپورها و شرایطی که تحت آن تندش می‌کنند، در مدیریت و پیش آگاهی بیماری مفید بوده و به درک جنبه‌های بیشتری از زیست‌شناسی و مراحل ایجاد بیماری به وسیله‌ی این قارچ زیواپرور کمک می‌کند. تندش آسکوسپور در آب مقطر ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. بررسی روابط فیلوژنتیکی و خصوصیات تاکسونومیکی جدایه‌هایPythium spp. در مزارع غلات استان فارس

زینب بلبلی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 471-492

چکیده
  به منظور بررسی فلور پیتیومی مزارع غلات استان فارس، طی سال‌های 1391 تا 1392 از خاک مزارع غلات (برنج، ذرت، جو و ارزن) در نقاط مختلف استان فارس (ارسنجان، باجگاه، اقلید، جیلان، جهرم، کامفیروز، کوار، کازرون، خرم‌بید، لارستان، میمند، ممسنی، نقش‌رستم، سپیدان، سورمق، سیدان، سیوند و زرقان) نمونه‌برداری شد. حاصل مطالعات ریخت‌شناختی، فیزیولوژیکی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. ویروس‏های ایجادکننده پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران: تنوع و پراکنش در گیاهان و مناطق جغرافیایی

آمنه عنابستانی؛ کرامت‌اله ایزدپناه؛ سعید تابعین؛ حبیب‌اله حمزه‌زرقانی؛ سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 493-504

چکیده
  ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند ((Beet severe curly top virus, BSCTV، که اخیراً به عنوان سویه شدید ویروس پیچیدگی بوته چغندرقند معرفی شده است و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند (Beet curly top Iran virus, BCTIV) دو عامل اصلی ایجادکننده بیماری پیچیدگی بوته در چغندرقند و چندین میزبان دولپه‏ای دیگر در ایران محسوب می‏شوند. تنوع ژنتیکی و پراکنش این ویروس‏ها ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. مقایسه دامنه میزبانی طبیعی و آزمایشگاهی ویروس‌های پیچیدگی شدید و ایرانی بوته چغندرقند و ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی

درنا جهان‌بین؛ کرامت‌الله ایزدپناه؛ سیدعلی‌اکبر بهجت‌نیا

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 505-521

چکیده
  جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند (BSCTV-IR) و ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند (BCTIV)، به ترتیب از جنس‏های Curtovirus و Becurtovirus به عنوان عوامل بیماری پیچیدگی بوته چغندرقند از ایران گزارش شده‏اند. علاوه بر چغندرقند، گوجه‏فرنگی و فلفل از مهم‏ترین میزبان‏های اقتصادی این ویروس‏ها محسوب می‏شوند. بیماری پیچیدگی برگ گوجه‏فرنگی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. نقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گیاه برنج با باکتری عامل بیماری نوار قهوه‌ای

امیر مسعود حیدری‌نژاد؛ ولی‌اله بابایی‌زاد؛ حشمت‌اله رحیمیان

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 523-539

چکیده
  نوار قهوه‌ای باکتریایی برنج که عامل آن باکتری Acidovorax avenae subsp. avenae است، از بیماری‌های برنج در خزانه است که روی برگ و غلاف گیاهچه‌ها نوارهای آبسوخته و قهوه‌ای ایجاد می‌کند. به دلیل آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف بی‌رویه سموم جهت کنترل بیماری‌های گیاهی و همچنین مقاومت پاتوژن به این مواد شیمیایی، مطالعه مستمر برای ارائه روش‌های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
10. شناسایی و ردیابی اختصاصی ‌Phytopthora drechsleri، P. cryptogea و P. erythroseptica با واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

رضا موستوفی زاده قلمفرسا؛ ضیاء بنی هاشمی

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 541-553

چکیده
  گونه‌های Phytophthora drechsleri، P. cryptogea و P. erythroseptica بیمارگرهای گیاهی اُاُمیستی خویشاوندند و از نظر ریخت‌شناختی به یک‌دیگر شباهت دارند. برای تمایز این آرایه‌ها از یک‌دیگر و از سایر گونه‌هایی که صفات ریخت‌شناختی همگرا دارند، شیوه‌ای بر اساس واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ساده و تودرتو ابداع شد. بدین منظور مجموعه‌ای از جدایه‌ها مربوط به میزبان‌های ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
11. شناسایی گروه‌های آناستوموزی Rhizoctonia sp. از خاک و موادآلی گیاهان زینتی در شهرستان شیراز

فاطمه صباحی؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 555-561

چکیده
  نمونه‌برداری طی اردیبهشت‌‌ 1390 تا شهریور 1391از خاک نواحی گل‌کاری شده شهر شیراز انجام شد.نمونه‌های خاک پس از خشک شدن کامل از الک 2 میلیمتری عبور داده شدند. سپس با روش طعمه‌گذاری‌با بذر چغندر قند 27 جدایه Rhizoctonia از خاک جداسازی شد که 20 جدایه مربوط به Rhizoctonia solani و هفت جدایه مربوط به Rhizoctonia sp. دو هسته‌ای بود. گروه آناستوموزی جدایه‌های R. solani ...  بیشتر

گزارش کوتاه
12. اولین گزارش از وجود 'Candidatus Liberibacter asiaticus' همراه با بیماری میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان فارس

محمد صالحی؛ رسول رسولپور

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1394، صفحه 563-566

چکیده
    * مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: salehi_abarkoohi@yahoo.com 1 - بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس     میوه سبز مرکبات (هوانگ لونگ بینگ) یکی از خطرناک ترین بیماری های مرکبات در نقاط مختلف دنیا می‌باشد. تا کنون سه گونه باکتریائی شامل'Candidatus Liberibacter asiaticus' ،ِ'Ca. Liberibacter africanus'  وِ'Ca. Liberibacter ...  بیشتر