مقاله کامل پژوهشی
1. واکنش ارقام پسته به Phytophthora pistaciae و اثر دما بر بیماری‏زایی آن

زهرا میرسلیمانی؛ رضا مستوفی‌زاده قلمفرسا؛ امیرحسین محمدی؛ محمد جواهری؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی

دوره 49، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 279-296

چکیده
  انگومک یا گموز مهم‌ترین بیماری پسته در ایران است که یکی از عوامل اصلی آن شبهِ‌قارچ اُاُمیستِ Phytophthora pistaciaeمی‌باشد. به منظور بررسی واکنش ارقام مختلف پسته ایرانی در برابر P. pistaciae،جدایه‏هایی از این بیمارگر از درختان پسته‌ آلوده به انگومک از مناطق پسته‏کاری استان‏های یزد و کرمان در سال‏های 1388 و 1389 جداسازی شدند. این جدایه‌ها با ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. معرفی چند گونه‏‏ از جنس Helicotylenchus (Nematoda: Hololaimidae) از ایران

لیلا کاشی نهنجی؛ اکبر کارگربیده

دوره 49، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 297-315

چکیده
  جنس Helicotylenchus با حدود 250 گونة توصیف شده یکی از بزرگ‏ترین و رایج‏ترین جنس‏های راستة Tylenchida یا فوق‏بالاخانواده Tylenchomorpha به‌شمار می‏آید. به منظور شناسایی گونه‏های این جنس، طی سال‏های 1387-1389، بیش از 500 نمونة خاک و ریشة گیاهان از مناطق مختلف ایران جمع‏آوری گردید. پس از استخراج و انتقال نمونه‏ها به گلسیرین، اسلایدهای میکروسکپی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت قارچ Sclerotium rolfsii با استفاده از گروه‌های سازگار میسلیومی در استان گیلان

زهرا مهری؛ سید اکبر خداپرست؛ صدیقه موسی نژاد

دوره 49، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 317-324

چکیده
  قارچ Sclerotium rolfsii یک عامل‌ بیماری‌زای خاک‌ برد است که سبب پوسیدگی ریشه در دامنه وسیعی از محصولات کشاورزی می‌شود. این تحقیق طی سال‌های 90 و 91 به منظور بررسی ساختار جمعیت این قارچ در استان گیلان انجام گرفت. گروه‌های سازگار میسلیومی برای 92 جدایه خالص‌سازی شده از 12 میزبان گیاهی مختلف، بر اساس واکنش ناسازگاری و تشکیل ناحیه بازدارندگی، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. شناسایی و مطالعه بیماری‌زایی گونه‌های آلترناریای سیب‌زمینی در استان آذربایجان غربی

زهرا حاجی پور جارچلو؛ یوبرت قوستا؛ سعید رضائی

دوره 49، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 325-334

چکیده
  طیمطالعهرویگونه‌هایجنسAlternaria،ازمزارعتحتکشتسیب‌زمینیدراستانآذربایجانغربیدرفصل زراعی 89-1388، اندام‌های هوایی مشکوک به آلودگی توسط قارچ‌های جنس آلترناریا جمع‌آوری و مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع 141 جدایه متعلق به جنس آلترناریا جداسازی و خالص‌سازی شد. بر اساس مشخصاتریخت‌شناسیجدایه‌های مورد مطالعه،9 گونه شاملA. alternata, A. broussonetiae, ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. بررسی تأثیر ریزمغذی‌ها روی میزان تولید و فعالیت آنزیم کیتیناز گونه‌هایی از تریکودرما

مائده مرید؛ دوستمراد ظفری

دوره 49، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 341-335

چکیده
  گونه‌هایتریکودرما،به‌دلیلترشحبعضیآنزیم‌هایکیتینازی،به‌عنوان عاملیمهمدرکنترلبیولوژیکبیماری‌هایگیاهیمورداستفادهقرارمی‌گیرند. در سال های اخیر تولید و مصرف کودهایی تحت عنوان میکروالمنت‌های غذایی متداول شده است که کنترل بیولوژیک را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. در این تحقیق میزان فعالیت ویژه آنزیم کیتیناز چهار جدایه تریکودرما ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
6. بررسی تشکیل کلامیدوسپور Phytopthora parsiana تحت شرایط آزمایشگاه و در بافت آلوده میزبان به عنوان عامل پایداری

وحیده السادات رفیعی؛ ضیاء الدین بنی هاشمی

دوره 49، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 243-244

چکیده
  برای بررسی امکان تشکیل کلامیدوسپور Phytophthora parsiana، بلوک‌هایی از کشت پنج روزه بیمارگر روی محیط‌های کشت PDA، WA، HSA، CMA و  CV-8A و CA کشت شده و به مدت چهار روز در دمای اتاق قرار گرفتند. پس از رشد کامل، تشتک‌های پتری به پنج درجه‌ سانتی‌گراد منتقل شده و به مدت یک سال به طور ماهیانه در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند. هم‌چنین جهت بررسی کلامیدوسپور ...  بیشتر

گزارش کوتاه
7. گزارشی در مورد سفیدک‌های پودری در ایران

مهرداد عباسی؛ جمشید بوجاری؛ مریم‌ دنیا دوست چلان

دوره 49، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 345-349

چکیده
  در این بررسی نام علمی سفیدک پودری Lagerstroemia indica (توری) مورد بحث قرار گرفته است. سه گونه Erysiphe deutziae روی Deutzia gracilis؛ Erysiphe sesbaniae روی Sesbania punicea و Erysiphe castaneigena روی Quercus macranthera به عنوان گونه‌هایی که برای میکوبیوتای سفیدک‌های ایران تازگی دارند گزارش شده است. هم‌چنین اطلاعات تازه‌ای در مورد دامنه میزبانی Leveillula tauricaدر ایران ارایه شده است.  بیشتر

گزارش کوتاه
8. گزارش‌ چند گونه جدید از قارچ‌های مولد زنگ برای میکوبیوتای ایران*

مهرداد عباسی

دوره 49، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 351-356

چکیده
  در این گزارش تعداد شش گونه قارچ مولد زنگ از پنج جنس مختلف راسته Pucciniales گزارش می‌شود.گونه‌های Coleosporium campanulae روی Campanula rapunculis ssp. lambertiana، Pucciniastrum circaeae روی Circaea lutetiana، Puccinia sherardiana روی Malvella sherardiana، Puccinia galatica روی Carduus pycnocephalis و Uromyces laevis روی Euphorbia virgata به عنوان اعضای جدید برای میکوبیوتای ایران گزارش می‌شود. هم‌چنین گونه Thekopsora guttata روی Galium spp. که ...  بیشتر

گزارش کوتاه
9. گزارش کوتاه علمی اولین گزارش از جنس Libertella در ایران

مهدی محرابی؛ رقیه همتی

دوره 49، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 357-358

چکیده
  طی بازدیدهایی که در فروردین ماه سال 1392 از استان کهگیلویه و بویراحمد به عمل آمد، نمونه‌هایی با اندام‌های قارچی از درختان بلوط (Quercus brantii Lindl.) جمع‌آوری گردید. بررسی‌های آزمایشگاهی روی این نمونه‌ها وجود اندام بارده آسروول را مشخص نمود. روی سطح پوست شاخه مرده درخت بلوط به قطر 3 میلی متر، آسروول‌ها به صورت لکه های دوکی خاکستری تا سیاه، ...  بیشتر

گزارش کوتاه
10. گزارش کوتاه علمی اولین گزارش از وقوع پوسیدگی طوقه انار ناشی از قارچ Pilidiella granati در استان لرستان
دوره 49، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 359-360

چکیده
  قارچ (Pilidiella granati Saccardo (synonym: Coniella granati (Saccardo) Petrak & Sydow از عوامل پوسیدگی میوه‌های انار می‌باشد. این قارچ در سال‌های اخیر به عنوان عامل پوسیدگی طوقه انار نیز گزارش شده است. در تحقیق حاضر، با مراجعه به باغات انار مشکوک به آلودگی در بخش ویسیان استان لرستان، اقدام به جمع‌آوری نمونه از طوقه‌های آلوده گردید. پس از انتقال نمونه‌های مزبور ...  بیشتر

گزارش کوتاه
11. اولین گزارش از وقوع بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی کلم پیچ در ایران

وحیده یوسف دوست؛ یوبرت قوستا

دوره 49، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 361-362

چکیده
    گیاه کلم پیچ با نام علمی Brassica oleracea var. capitata یکی از سبزیجات مهم اقتصادی و با سطح وسیع کشت در شهرستان ارومیه از استان آذربایجان غربی می‌باشد. طی بررسی بیماری‌های کلم در فاصله سال‌های 1391-1389، گیاهان بالغ کلم‌های سفید (B. o. var. capitata f. alba) و کلم‌های قرمز (B. o. var. capitata f. rubra) (شکل 1) با نشانه‌های زرد شدن و ریزش برگ‌های بیرونی بوته‌ها، آبسوختگی، ...  بیشتر

گزارش کوتاه
12. نخستین گزارش از وقوع نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica روی گیاه مورد (Myrtus communis L.) برای دنیا

نادر آزادبخت؛ زهرا زهرا مجد طاهری؛ زهرا تنها معافی

دوره 49، شماره 3 ، پاییز 1392، صفحه 362-363

چکیده
  گیاه مورد (مورت) با نام علمی .Myrtus communis L از خانواده Myrtaceae از مهم‌ترین گیاهان دارویی در طب سنتی و صنایع دارویی است. به علاوه به دلیل همیشه سبز بودن، هرس‌پذیری و شاخ و برگ‌ متراکم، اغلب در شیب‌های مشرف به رودخانه‌ها، چمن‌کاری‌ها، بولوارها و حاشیه‌ پارک‌ها به عنوان درختچه زینتی یا ایجاد پرچین سبز کاربرد دارد. پراکندگی جغرافیایی مورد، ...  بیشتر