مقاله کامل پژوهشی
1. همه‌گیرشناسی بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه در استان گلستان: اثر بیماری بر صفات کمّی و کیفی مؤثر در عملکرد

مرتضی عربسلمانی؛ سیدمحمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمد جوان نیکخواه

دوره 47، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 1-18

چکیده
  بیماری پژمردگی ورتیسلیومی پنبه ناشی از قارچ Verticilium dahliae Kleb. یکی از مهم‌ترین بیماری‌های پنبه در استان گلستان است. به منظور تعیین اثر بیماری بر خصوصیات کمّی و کیفی وهم‌بستگی صفات مؤثر در عملکرد با تحمل به بیماری، 1500 بوته انتخاب و با توجه به میزان سلامت آنها به پنج گروه  تقسیم شدند. از هر گروه 100 بوته انتخاب و صفات کمی و کیفی بوته و وش ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. کنترل بیولوژیکPhoma lingam عامل ساق سیاه کلزا با جدایه‌هایی از تریکودرما وBacillus subtilis

ناصر پنجه‌که؛ امیر صابریان؛ همایون افشاری آزاد؛ محمد سالاری

دوره 47، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 19-30

چکیده
  بسیاری از جدایه‌های spp.Trichoderma وBacillus subtilis از عوامل کنترل کننده طبیعی تعداد زیادی از عوامل بیماریزای قارچی و باکتریایی گیاهان می‌باشند. جدایه‌های Trichoderma و Bacillus subtilis از خاک ریزوسفر گیاهان کلزای آلوده و سالم، و عامل ساق سیاه کلزا از قسمت‌های مختلف کلزاهای آلوده و خاک ریزوسفر گیاهان کلزای آلوده به این بیماری جداسازی شد. بررسی آثار آنتاگونیستی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. بررسی گروه‌های سازگاری رویشی و بیماری‌زایی جدایه‌های Colletotrichum coccodes عامل خال سیاه سیب‌زمینی در ایران *
دوره 47، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 31-46

چکیده
  بیماری خال سیاه سیب‌زمینی توسط Colletotrichum coccodes ایجاد می‌شود و در اکثر مناطق کشت سیب‌زمینی ایران پراکنده است. عامل بیماری یکی از عوامل مهم کاهش عملکرد در مزرعه است و باعث پوسیدگی غده‌ها و افت وزن محصول در انبار می‌شود. وضعیت تنوع ژنتیکی و توان بیماری‌زایی این قارچ در ایران مشخص نبود. برای این منظور از مناطق عمده سیب‌زمینی کاری استان‌های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. مقایسه بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی پوتی ویروس‌های گیاهان تیره غلات در ایران

محمود معصومی؛ آوا زارع؛ کرامت‌اله ایزدپناه

دوره 47، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 47-66

چکیده
  تا کنون چندین پوتی ویرید آلوده کننده غلات از ایران گزارش شده‌اند. تنوع وسیع این ویروس‌ها از یک سو و تشابه برخی از آنها از سوی دیگر موجب شد که بازبینی دقیقی جهت تمایز و تشخیص آنها به عمل آید. بدین منظور ویروس موزائیک ایرانی قیاق (Iranian Johnson grass mosaic virus, IJMV) از قیاق شیراز و خوزستان، ویروس موزائیک مرغ (Bermuda grass mosaic virus, BgMV) از مرغ شیراز، ویروس ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. القای مقاومت به ویروس کوتولگی زرد جو (BYDV-PAV) در گندم نان با به‌کارگیری روش خاموشی ژن پس از ترانویسی

محسن یاسایی؛ علیرضا افشاریفر؛ علی نیازی؛ شادی صالح زاده؛ کرامت‌اله ایزدپناه

دوره 47، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 67-82

چکیده
  بیماری‌های کوتولگی زرد جو و کوتولگی زرد غلات از مخرب‌ترین و وسیع‌ترین بیماری‌های ویروسی غلات دانه ریز هستند. خسارت‌های ناشی از ویروس‌های عامل بیماری از یک سو و محدود بودن، ناکارآمد بودن و ژنتیک پیچیده ژن‌های مقاومت از دیگر سو، زمینه به‌کارگیری رهیافت‌های نوین مبتنی بر مقاومت با واسطه ویروس را توجیه می‌نماید. در تحقیق حاضر سه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. بررسی انتشار و تراکم جمعیت نماتدهای خانواده Longidoridae در باغات پسته استان کرمان

سمیه نامجو؛ علی اکبر فدائی‌تهرانی؛ مجید اولیا

دوره 47، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 83-92

چکیده
  به منظور بررسی انتشار گونه‌های خانواده Longidoridae، ١٥٦ نمونه خاک و ریشه از مناطق مهم پسته‌کاری استان کرمان در سال‌های 1386 تا 1388جمع‌آوری شد. نماتدهای موجود در 250 گرم خاک به روش الک و سانتریفیوژ استخراج گردید. پس از استخراج نماتد و قبل از تهیه اسلایدهای دائمی، نماتدهای هر نمونه به تفکیک گونه شمارش گردید و تعداد نماتد در 250 گرم خاک مبنای ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
7. پوسیدگی ریزوکتونیائی ریشه و طوقه پسته در کرمان و کنترل بیولوژیکی آن

لاله ایلخان؛ رضا فرخی نژاد؛ محمد مهدی امینایی؛ حمید رحیم‌زاده بهزادی

دوره 47، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 93-99

چکیده
  در این پژوهش از نهالستان‌های پسته مهم استان کرمان 99 جدایه Rhizoctonia solani از بافت گیاهی و خاک جداسازی شد. جدایه‌ها براساس خصوصیات ریسه‌ها، تعداد هسته‌ها و تعیین گروه آناستوموزی شناسایی شدند که در بین آنها، 96 جدایه چند هسته‌ای با گروه آناستوموزی چهار و سه جدایه دو هسته‌ای(BNR)با گروه آناستوموزی B-I بودند. همه جدایه‌های چند هسته‌ای قادر ...  بیشتر

گزارش کوتاه
8. معرفی یک گونه جدید Melampsora روی Populus x euramericana در ایران NEW RECORD OF THE GENUS Melampsora ON Populus x euramericana FROM IRAN

مهرداد عباسی؛ علی برهانی؛ جمشید بوجاری

دوره 47، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 100-101

چکیده
  اخیراً نمونه‌‌ای آلوده به زنگ روی Populus x euramericana جمع‌آوری شده از مازندران بررسی گردید که ویژگی‌هایی متفاوت از گونه‌های قبلا گزارش شده در کشور داشت. این نمونه دارای مراحل اوردینیوم و تلیوم بود. اوردینیوم‌ها که به دلیل جمع‌آوری آخر فصل غالبا توسط گونه‌ای هیفومیست هیپرپارازیت آلوده شده بودند به شکل سورهای کوچک، گرد و پراکنده با ظاهری ...  بیشتر

گزارش کوتاه
9. اولین گزارش وقوع طبیعیThanatephorus cucumeris (تلئومورفِRhizoctonia solani AG-1 IA ) در شالیزارهای ایران

وحید خسروی؛ شهرام نعیمی؛ فریدون پاداشت دهکائی؛ مهدی رستمی؛ پائولو سی. سرسینی

دوره 47، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 103-104

چکیده
  سوختگی غلاف ناشی از قارچ Rhizoctonia solani  AG1 IA یکی از مهم‌ترین بیماری‏های برنج در دنیا محسوب می‏شود. این بیماری در همه مناطق برنج خیز کشور من‏جمله مازندران و گیلان گسترش دارد و مهم‌ترین بیماری ارقام پرمحصول و اصلاح شده‏ برنج به شمار می‏رود. اگرچه گزارش فرم جنسی قارچ بیمارگر یعنی Thanatephorus cucumeris از گیاه برنج و میزبان‏های دیگر در ...  بیشتر

گزارش کوتاه
10. اولین گزارش از وجود بیماری قرنطینه‌ای میوه سبز مرکبات (Huanglongbing) در استان کرمان (ارزوئیه)

افسانه محکمی؛ راضیه ستاری؛ زهره لری؛ امان ا... احسانی؛ اعظم ناظمی

دوره 47، شماره 1 ، زمستان 1390، صفحه 104-105

چکیده
  بیماری میوه سبز مرکبات ( هوانگ لانگ بینگ) یکی از بیماری‌های مهم مرکبات و جزء بیماری‌های قرنطینه‌ای کشور محسوب می‌شود. این بیماری به تازگی از برخی نقاط استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان گزارش شده است (علیزاده 1388). عامل بیماری در ایران باکتری Candidatus Liberibacter asiaticus و ناقل آن پسیل مرکبات است. مجاورت استان کرمان با استان‌های آلودهو هم‌چنین ...  بیشتر