مقاله کامل پژوهشی
1. مقایسه روش‌های مختلف ردیابی باکتری Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli در بذر لوبیا* Comparison of different methods for detection of Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli in bean seeds

علیرضا اخوان؛ مسعود بهار؛ قدرت‌اله سعیدی؛ محمدرضا لک

دوره 45، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 1-9

چکیده
  در سالهای اخیر بیماری سوختگی معمولی لوبیا خسارات زیادی را به مزارع لوبیا در ایران وارد کرده است. اصلی‌ترین منبع گسترش این بیماری کاشت بذور لوبیای آلوده به  axonopodis pv. phaseoli Xanthomonas می‌باشد و لذا اطمینان از عدم آلودگی بذور به عامل بیمارگر در کنترل بیماری نقش اساسی دارد. در این بررسی کارایی روش‌های الایزای غیر مستقیم، آزمون PCR مستقیم، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. ترادف نوکلئوتیدی و ویژگی های ساختاری دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک از مرکبات استان فارس

سید علی اکبر باقریان؛ کرامت اله ایزدپناه؛ علیرضا افشاریفر؛ سید علی اکبر بهجت نیا

دوره 45، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 45-58

چکیده
  ویروئید کوتولگی رازک (HSVd) در سال های اخیر به عنوان عامل همراه با بیماری های زرد و چوب پنبه ای شدن رگبرگ در درختان پرتقال واشنگتن ناول و شقاقی شدن پوست لیموشیرین از مرکبات استان فارس و به عنوان عامل بیماری کاککسیای مرکبات از استان مازندران گزارش گردیده است که نشان دهنده اهمیت این عامل بیماری زا در ایران است. در این مطالعه تعدادی نمونه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. اثبات بیماری زائی ژنوم همسانه سازی شده، انتقال و دامنه میزبانی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی

سید علی اکبر بهجت نیا؛ امید عینی گندومانی؛ رسول رسول پور

دوره 45، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 54-69

چکیده
  جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری پیچیدگی برگ گوجه‌فرنگی است که توسط سفید بالک انتقال می‌یابد. بمنطور اثبات بیماری‌زائی ژنوم کامل این ویروس یک همسانه 5/1 برابر ژنوم در حامل دوگانه pBin19 ساخته شد و به باکتری Agrobacterium tumefaciens منتقل و از این طریق به گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی، توتون، تاتوره و چند گیاه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. تعیین برخی ویژگی‌ها، ارزیابی بیماریزائی و تنوع در جدایه‌های Gnomonia leptostyla، عامل آنتراکنوز گردو در ایران

رعنا دستجردی؛ داراب حسنی؛ محمد جوان نیکخواه

دوره 45، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 70-86

چکیده
  آنتراکنوز، یکی از مهم‌ترین بیماری‌های برگی درختان گردو در مناطق مختلف کشور می‌باشد. در این بیماری، ریزش شدید برگ درختان در اواسط تابستان و قبل از بلوغ کامل، از پر شدن مغز میوه جلوگیری نموده و خسارت زیادی را ایجاد می نماید. با توجه به اهمیت بیماری، نمونه‌برداری از بافت‌های آلوده درختان در اواسط تابستان و پاییز سالهای 86- 84 از مناطق ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. تنوع مورفولوژی و قدرت بیماری‌زایی جدایه‌های مختلف Cryphonectria parasitica عامل بیماری سوختگی شاه‌بلوط در استان گیلان

الهام قزی؛ سید اکبر خداپرست؛ مصطفی نیک نژاد کاظم پور

دوره 45، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 45-61

چکیده
  استان گیلان یکی از معدود رویشگاههای طبیعی درختان شاه‌بلوط در ایران است و حفظ این ذخیره ژنتیکی، دارای اهمیت بسزایی می‌باشد. روی درختان شاه‌بلوط مناطق جنگلی شفت، رضوانشهر و لاهیجان (استان گیلان)، خشکیدگی شاخه و زوال درختان شاه‌بلوط مشاهده شد. پس از نمونه برداری‌های متعدد و انجام بررسی‌های مورفولوژیک و بیماری‌زایی، گونه  Cryphonectria ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. اولین گزارش سیاهک Viola در اثر قارچ Urocystis violae در ایران.

مریم دنیادوست چلان؛ مهرداد عباسی

دوره 45، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 97-98

چکیده
  مطالعه نمونه های آلوده به سیاهک روی Violae sp. متعلق به تیره Violaceae جمع آوری شده از منطقه حفاظت شده ارسباران واقع در شمال غربی کشور، مشخص نمود این نمونه‌ها به گونه‌ای سیاهک از جنس Urocystis با ویژگی های زیر آلوده شده‌اند: سورهای سیاهک غالبا در دمبرگ بصورت گال‌های دوکی شکل یا کشیده و متورم که تا چند سانتی متر طول داشتند تشکیل شده بود. سورها غالبا ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. بررسی تنوع ژنتیکی Fusarium oxysporum عامل پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی با استفاده از آزمون‌های بیماری‌زایی و نشانگرهای RAPD

مکامه مهدوی امیری؛ محمد رضوی؛ کسری شریفی؛ رسول زارع

دوره 45، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 10-17

چکیده
                  گونه‌ی  Fusarium oxysporum عامل بیماری پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی در اغلب مزارع سیب زمینی کاری ایران شایع بوده و خسارت زیادی می‌زند. استفاده از ارقام مقاوم یکی از مؤثرترین روش‌های مدیریت این بیماری محسوب می‌شود، اما به منظور انتخاب و توسعه ارقام مقاوم آگاهی از تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. ارتباط فنوتیپی و ژنتیکی سویه های Pseudomonas syringae pv. syringae جدا شده از نیشکر٬ درختان میوه هسته دار و گندم

مریم موسیوند؛ حشمت‌اله رحیمیان؛ مسعود شمس‌بخش

دوره 45، شماره 1 ، زمستان 1388، صفحه 85-98

چکیده
  خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی، الگوی پروتئین‌های سلولی و الگوی ژنتیکی حاصل از rep-PCR در جدایه‌های Pseudomonas syringae pv. syringae عامل بیماری نوار قرمز نیشکر با جدایه‌های عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار، جدایه‌های عامل بلایت باکتریایی گندم و جدایه مولد بیماری لکه زاویه‌ای ختمی مورد بررسی قرار گرفت. همه جدایه‌های P. s. pv. syringae  خصوصیات ...  بیشتر