مقاله کامل پژوهشی
1. بررسی تنوع فازی در Pseudomonas fluorescens B1و تاثیر آن روی برخی ویژگی‌های رفتاری و بیوکنترلی باکتری

رباب اعزازی؛ مسعود احمدزاده؛ اکبر شیرزاد؛ وحید فلاح‌زاده؛ کیوان بهبودی

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 1-17

چکیده
  یکی از مکانیسم‌های سازگاری سودوموناس‌های فلورسنت، پدیده تنوع فازی می‌باشد؛ این پدیده در اثر تغییرات ژنتیکی برگشت‌پذیر رخ‌داده که نتیجه آن ظهور زیرجمعیت‌های متنوع از یک باکتری با رفتارهای متفاوت می‌باشد که سبب بقا و سازگاری آنها  با شرایط مختلف محیطی و تغییرات ناگهانی آنها می‌شود. در این تحقیق وقوع پدیده تنوع فازی در جدایه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. جداسازی و شناسایی جدایه‌های باسیلوس تهران و ارزیابی فعالیت ضدقارچی آن‌ها علیه جدایه‌های قارچ فوزاریوم عامل بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم اردبیل

شادی سلسله‌ذاکری؛ عباس اخوان‌سپاهی؛ آنیتا خنافری؛ سارا سعادتمند

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 19-29

چکیده
  بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم از لحاظ اقتصادی یکی از مهمترین بیماری‌های قارچی گندم در سرتاسر جهان می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی و شناسایی متابولیت‌های ضدقارچی جدایه‌های بومی باسیلوس بود. جدایه‌های باسیلوس از خاک مزارع کشاورزی گندم و جو (واقع شده در جنوب تهران در پاییز 91) جداسازی شد و علیه چندین جدایه فوزاریوم بومی جداسازی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. برهمکنش نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanicaو باکتری مولد گال طوقه، Rhizobium vitis، در سه پایه‏ی بادام*

شهرزاد فتحی؛ علی‌اکبر فدایی تهرانی

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 31-42

چکیده
  باکتری مولد گال طوقه، Rhizobium vitis و نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica در خاک‏های اکثر مناطق ایران، به ویژه باغات میوه، گسترش و شیوع روزافزونی دارند. به منظور بررسی برهمکنش نماتود ریشه گرهی و باکتری عامل گال طوقه در روی پایه‌های وارداتی GF677 و GN15 بادام و پایه هیبرید هلو × بادام شورابی (تولید شده در استان چهارمحال و بختیاری)، آزمایشی به ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. مدیریت تلفیقی بیماری موزاییک ایرانی ذرت‌ در استان چهارمحال و بختیاری

ناصر امانی‌فر

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 43-55

چکیده
  طی سال‌های زراعی 89-1388 و 90-1389 بررسی‌های مزرعه‌ای به‌منظور تعیین اثر تاریخ کشت و تیمار بذر با ایمیداکلوپرید روی عملکرد (بیوماس) ذرت علوفه‌ای رقم Single cross 704، اجزاء عملکرد و کنترل بیماری ویروسی موزاییک ایرانی ذرت در شهرستان‌های شهرکرد و لردگان از استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. مقایسه دامنه میزبانی و برخی از خصوصیات ریخت شناختی سه گونه مشابه گرماپسند Phytophthora parsiana، P. hydropathica و P. irrigata*

زهره انواری؛ ضیاالدین بنی هاشمی

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 57-65

چکیده
  اامیست گرماپسند Phytophthora parsiana، یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری انگومک پسته در ایران، اولین بار از طوقه درخت انجیر در ایران جداسازی شد. hydropathica Phytophthora و Phytophthora irrigata دو گونه جدید گرما پسند مشابه P. parsiana اولین بار از آبهای آبیاری و شاخه‌های در حال بلایت و پژمردگی گیاهان زینتی در امریکا جداسازی و توصیف شدند اما مطالعات اندکی روی بیماریزائی ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. بازبینی گونه Pyricularia oryzae و معرفی میزبان‌های جدید این بیمارگر در ایران

عادل پردل؛ محمد جوان نیکخواه؛ سیداکبر خداپرست

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 67-83

چکیده
  گونه Pyricularia oryzaeعامل بلاست برنج یکی از خسارتزا‌ترین و مهمترین بیماری‌های برنج در دنیا می‌باشد. به منظور شناسایی میزبان‌های P. oryzaeو جدا کردن این گونه از گونه P. grisea، در بهار، تابستان و پاییز سال‌های 1391 و 1392 از گیاهان دارای نشانه‌های بلاست و لکه برگی در مزارع برنج، گندم، جو، ذرت، سورگوم و باغات مرکبات، چای و جنگل‌های نواحی جنوبی دریای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. تأثیر گل گوگرد بر فعالیت نماتد ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita در خیار

محمد رومیانی؛ اکبر کارگربیده؛ حبیب‌اله حمزه‌زرقانی؛ ضیاءالدین بنی‌هاشمی

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 85-98

چکیده
  نماتدهای ریشه‏گرهی (Meloidogyne spp.)، یکی از عوامل محدودکننده کشت خیار در مزارع و گلخانه‏ها محسوب می‏شوند. تقویت خاک با کودهای حیوانی یا شیمیایی در کاهش میزان خسارت ناشی از این نماتدها مؤثر است. به همین منظور در سال 92-93 طی یک آزمایش اثرات سه سطح 25، 50 و 100 میلی‏گرم گوگرد/کیلوگرم خاک در زمان کشت و 45 روز قبل از کشت، در خاک سترون و غیرسترون ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. ارزیابی واکنش ارقام هندوانه در برابر ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه با استفاده از مایه‌کوبی با سازه عفونت‌زای ویروس

مریم اسماعیلی؛ جهانگیر حیدرنژاد

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 99-107

چکیده
  ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه (Watermelon chlorotic stunt virus, WmCSV) یکی از ویروس‌های بیماری‌زای مهم در هندوانه در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران است. این ویروس در سال‌های اخیر باعث خسارت‌های سنگینی به محصول هندوانه در مناطق فوق الذکر شده است. در این تحقیق، واکنش 11 رقم تجارتی هندوانه در برابر WmCSV با استفاده از روش مایه‌کوبی با سازه‌ی عفونت‌زای ویروس ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. مهار زیستی نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica با استفاده از ورمی‏کمپوست و قارچ Trichoderma harzianum در گوجه‏فرنگی

فریبا حیدری؛ مجید اولیاء

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 109-124

چکیده
  در این تحقیق اثر تلفیقی و جداگانه قارچ Trichoderma harzianum و کود آلی ورمی‏کمپوست بر فعالیت نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‏ای ارزیابی شد. با استفاده از ویژگی‏های ریخت‏شناسی، نماتود ریشه‏گرهی و جدایه‏ی قارچ بر اساس آغازگرهای اختصاصی نیز مورد شناسایی قرار گرفتند. در شرایط آزمایشگاهی اثر عصاره کشت دو جدایه ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
10. اثر قارچ Trichoderma harzianum BI بر فعالیت آنزیم‌های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گوجه‌فرنگی آلوده به نماتود ریشه‏گرهی (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)

نسرین کمالی؛ نوازاله صاحبانی؛ ابراهیم پورجم

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 125-133

چکیده
  در این تحقیق، اثر Trichoderma harzianum BI در تحریک مقاومت القایی سیستمیک گیاهچه‌های گوجه‌فرنگی رقم ارلی‏اوربانا، بر اساس میزان فعالیت آنزیم‌های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گیاه اندازه‌گیری شد. ریشه‌های گیاهچه‌های گوجه‏فرنگی به وسیله قارچ و لارو سن دوم نماتود ریشه‏گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
11. تعیین برخی ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری فیلودی پروانش در بهشهر، مازندران

مریم فتاحی؛ محمد صالحی؛ عباس شرزهی؛ سیدعلیرضا اسمعیل‌زاده حسینی

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 135-141

چکیده
  در بازدیدهای سال 1392 از فضاهای سبز و پارک‌های شهرستان بهشهر (استان مازندران) بیماری فیلودی پروانش مشاهده گردید. عامل بیماری فیلودی از پروانش با پیوند به پروانش و به وسیله سس به بادنجان انتقال داده شد. پروانش‌های آلوده در طبیعت و گیاهان مایه زنی شده در آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مستقیم با استفاده از جفت آغازگر P1/P7 و واکنش زنجیره ...  بیشتر

گزارش کوتاه
12. شانکر ساقه درختان میوه هسته دار ناشی از Staphylococcus warneri

مجتبی دهقان‌نیری؛ حشمت‌اله رحیمیان

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1395، صفحه 143-146

چکیده
  شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار ناشی از Pseudomonas syringae pv. syringae پراکنش وسیعی در ایران پیدا کرده است (Abbasi et al 2013). به منظور ارزیابی تنوع جدایه‌ها و گونه‌های احتمالی دیگر در پاره‌ای از مناطق مرکزی کشور بازدیدهایی از باغ‌های میوه برخی از استان‌های مرکزی از جمله اصفهان، چهارمحال و بختیاری، قم و یزد در سال‌های 1393 و 1394 به عمل آمد  بیشتر