مقاله کامل پژوهشی
1. بررسی وضعیت بیماری‌زایی عامل بیماری زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f. sp. tritici) و عکس‌العمل ارقام تجاری گندم در برابر بیماری در دهه اخیر در استان فارس

عبدالکریم ذاکری؛ محسن یاسایی؛ فرزاد افشاری؛ ساسان رجایی؛ احمدرضا نیکزاد

دوره 52، شماره 3 ، زمستان 1395، صفحه 297-316

چکیده
  بررسی سالانه مقاومت ارقام تجاری گندم نسبت به بیماری زنگ زرد پس از معرفی و کشت گسترده آنها حائز اهمیت فراوان می‌باشد. مواد مورد بررسی در این تحقیق شامل ارقام گندم افتراقی (دارای ژن یا ژن‌های مقاومت مشخص به‌زنگ زرد گندم) و 24 رقم گندم نان و سه رقم گندم دوروم مورد کاشت در دو دهه اخیر در استان فارس به‌همراه گندم رقم بولانی به‌عنوان شاهد ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. اثر تلفیق کود سبز برخی از گیاهان بازدارنده و قارچ Paecilomyces lilacinus بر فعالیّت نماتود ریشه گرهی Meloidogyne incognita و گوجه‏فرنگی در شرایط گلخانه*

شکوه‌السادات کمالی؛ اکبر کارگربیده

دوره 52، شماره 3 ، زمستان 1395، صفحه 317-338

چکیده
  تأثیر عصاره‏های آبی بارهنگ، کرچک، گل جعفری و منداب بر تفریخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن دو Meloidogyne incognita در شرایط آزمایشگاهی و کود سبز آنها (12 گرم/کیلوگرم خاک) به تنهایی و یا در ترکیب با قارچ Paecilomyces lilacinus بر رشد گوجه‏فرنگی (رقم ارلی‏اربانا) آلوده و فعالیّت نماتود در خاک مخلوط سترون و خاک مزرعه غیرسترون در شرایط گلخانه‏ای بررسی گردید. ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. کاربرد تلفیقی باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 و کود سبز برخی از گیاهان بازدارنده بر فعالیّت نماتود ریشه‏گرهی، Meloidogyne incognita و صفات رویشی گیاه گوجه‏فرنگی آلوده

فاطمه امانی بنی؛ اکبر کارگر بیده؛ سیدمحسن تقوی

دوره 52، شماره 3 ، زمستان 1395، صفحه 339-356

چکیده
  تأثیر عصاره‏های آبی 10% گیاهان بازدارنده بارهنگ، کرچک، منداب و گل جعفری بر فعالیّت نماتود  Meloidogyne incognita و باکتری Pseudomonas fluorescens CHA0 در آزمایشگاه بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره‏ها باعث مرگ‏و‏میر لارو سن دو به میزان 31-42% و کاهش 5/37-60% تفریخ تخم نماتود شدند. عصاره‏ها مانع رشد باکتری نگردیدند. در آزمون گلخانه‏ای تأثیر کود سبز چهار ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس‏های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل‏های رامسر

فهیمه نیاستی؛ علی اسکندری؛ زهرا تنها معافی؛ آیت‏ اله سعیدی‏زاده

دوره 52، شماره 3 ، زمستان 1395، صفحه 357-373

چکیده
  به منظور شناسایی فون نماتودهای انگل گیاهی جنگل‏های رامسر، 90 نمونه از خاک و ریشه درختان منطقه در شهریور ماه سال 1391 جمع‏آوری گردید. پس از جداسازی، تثبیت و انتقال به گلیسیرین؛ تعداد 27 گونه نماتود از 16 جنس شناسایی گردید. گونه‏های Crossonema dryum ، C. menzeli،Ogma fagini و O. murrayi برای اولین بار از ایران گزارش یا توصیف می‏شوند. گونه C. dryum با داشتن 20-44 ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌های ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus) در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد

مریم کارگر؛ محمد زکی عقل؛ محمود معصومی؛ محسن مهرور؛ کرامت‌اله ایزدپناه

دوره 52، شماره 3 ، زمستان 1395، صفحه 375-391

چکیده
  ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus, GFLV) متعلق به جنس Nepovirus از خانوادهSecoviridae  است. این ویروس عامل یکی از مخرب‏‏ترین بیماری‌های ویروسی مو در سراسر دنیا است. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی GFLV در تاکستان‏‏های استان فارس و کهگیلویه و بویر احمد از درختان مو و علفهای هرز موجود در تاکستان‌ها نمونه برداری شد. با استفاده از آنتی‏‏بادی ...  بیشتر

مقاله کوتاه پژوهشی
6. بهینه جدا سازی و پراکنش گروه‌های آناستوموزی Rhizoctonia solani و تعیین منبع آلودگی گیاهان زینتی به آن در شیراز*

ریحانه رحیمی‌نژاد؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی

دوره 52، شماره 3 ، زمستان 1395، صفحه 393-398

چکیده
  گونه‌ی Rhizoctonia solani با گروه آناستوموزی AG-2 و AG-4 مهم‌ترین بیمارگر گیاهان زینتی در شهرستان شیراز است، اما منبع آلودگی گیاهان زینتی به این قارچ کاملا مشخص نیست. در طی سال‌های 1392 و 1393 از خزانه‌های گل‌ها و گیاهان زینتی شهرستان شیراز و حومه و دامنه‌ی کوه‌ها در منطقه‌ی باجگاه نمونه‌برداری انجام شد. نمونه‌ها شامل خاک‌های زراعی و غیر زراعی، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
7. پراکنش نماتود سیستی غلات، Heterodera filipjevi، در مزارع گندم استان اصفهان بر اساس درون‏یابی و ارتباط فاکتورهای آب و هوایی با تراکم جمعیت آن

هادی کریمی‏ پور فرد؛ ابراهیم پورجم؛ زهرا تنها معافی؛ ناصر صفایی

دوره 52، شماره 3 ، زمستان 1395، صفحه 399-413

چکیده
  این تحقیق به منظور شناسایی، تعیین درصد آلودگی، تراکم جمعیت و ترسیم نقشه پراکنش نماتود سیستی غلات بر اساس درون‏یابی با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، همچنین بررسی ارتباط عوامل آب و هوایی با تراکم جمعیت و پراکنش گونه غالب در مزارع گندم استان اصفهان انجام شده است. مجموعاً 280 نمونه خاک و ریشه از 140 مزرعه گندم شهرستان‏های استان طی سال‏های ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
8. تعیین ویژگی‌های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپلاسمای همراه با بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی در استان زنجان

الهام صالحی؛ محمد صالحی؛ محمود معصومی

دوره 52، شماره 3 ، زمستان 1395، صفحه 415-427

چکیده
  غنچه درشت یکی از بیماری‌های مهم و اقتصادی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)  در نقاط مختلف جهان است. در بازدید‌های سال 1392 از مناطق گوجه فرنگی کاری زنجان، علائم بیماری غنچه درشت مشاهده گردید. عامل بیماری به وسیله پیوند از گوجه فرنگی دارای علائم به گوجه فرنگی و بادنجان و به وسیله سس از گوحه فرنگی به پروانش انتقال داده شد. در گیاهان مایه ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
9. تاثیر دما بر شدت بیماری ناشی از ویروس‌های موزائیک کوتولگی ذرت و موزائیک جنوبی مرغ

یاسر بی‌نیاز؛ کرامت اله ایزدپناه؛ محمود معصومی؛ حبیب‌اله حمزه زرقانی؛ نرجس راه‌پیما سروستانی؛ اسماعیل ابراهیمی

دوره 52، شماره 3 ، زمستان 1395، صفحه 429-440

چکیده
  پوتی‌ویروس‌های موزائیک جنوبی مرغ  (Bermuda grass southern mosaic virus, BgSMV) و موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus, MDMV)  با وجود  شباهت‌هایی، به لحاظ پراکنش جغرافیایی و وجود قطعه 90 نوکلئوتیدی اضافی در ناحیه 5' ژن پروتئین پوششی BgSMV  با هم اختلاف دارند. در این پژوهش تاثیر تغییر دما بر روی شدت بیماری ناشی از  BgSMV  و MDMV مورد بررسی قرار گرفت و ...  بیشتر

گزارش کوتاه
10. شدت بیماریزایی دو گونه Fusarium عامل پوسیدگی طوقه برنج در استان گیلان

سارا عفتی لاکه؛ فریدون پاداشت‌دهکایی؛ حسین صارمی

دوره 52، شماره 3 ، زمستان 1395، صفحه 441-443

چکیده
  گونه کمپلکسGibberella fujikuroi  عامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج از بیماری‌های مهم بذر‌زاد گیاه برنج در استان گیلان می‌باشد. سه گونه F. proliferatum، F. verticillioides و F. fujikuroi بعنوان عوامل این بیماری از روی برنج در نقاط مختلف جهان جدا شده‌اند. این سه گونه معرف سه جمعیت آمیزشی (A، C و D) هستند که محققین آنها را بعنوان عوامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان معرفی ...  بیشتر