مقاله کامل پژوهشی
1. ارزیابی نقش مسیرهای انتقال سیگنال فنیل پروپانوئید و اکتادکانوئید و برخی از ترکیبات دیواره سلولی مرتبط با دفاع در برهمکنش ارقام گندم با گونه‌های قارچ Fusarium‌

نیما خالدی؛ پریسا طاهری؛ ماهرخ فلاحتی رستگار

دوره 53، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 129-149

چکیده
  دو گونه قارچ Fusarium graminearum و F. culmorum از عوامل اصلی بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم در جهان می‌باشند. در حال حاضر، اطلاعات محدودی در مورد مسیرهای سیگنالی دفاعی و مکانیسم‌های درگیر در مقاومت ارقام گندم علیه Fusarium spp. وجوددارد. دو آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز (Phenyl alanine ammonia lyase; PAL) و لیپوکسیژناز (Lipoxygenase; LOX)، به‌عنوان نشانگرهای اصلی مسیرهای ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
2. اثرات ضد قارچی عصاره انار اینترکلیت‌شده درون نانو ذرات سیلیکاتی علیه بیماری کپک آبی سیب (Penicillium expansum)

محمدرضا بلوچ؛ حسین صباحی؛ حشمت اله امینیان؛ شاهین نوری‌نژاد

دوره 53، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 151-164

چکیده
  کنترل بیماری­های قارچی پس از برداشت به روش زیستی (استفاده از پلی فنل‌های گیاهی) به عنوان یک روش سالم و دوست دار محیط‌زیست مطرح است. با این وجود یکی از مشکلات پلی‌فنل‌های گیاهی تجزیه سریع در شرایط محیطی همچون دمای بالا، اکسیژن و نور است. یکی از بهترین راه‌حل‌های این مشکل اینترکلیت مواد موثره درون نانو ذرات است. لذا جهت بهبود پایداری ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
3. خصوصیات مولکولی، سرولوژیکی و بیولوژیکی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیر گروه C درگروه آران ای ریبوزومی 16SrII همراه با بیماری جاروک یونجه در استان های یزد و فارس

سیدعلیرضا اسمعیل‌زاده حسینی؛ غلام خداکرمیان؛ محمد صالحی؛ آسوآنتا برتاچینی

دوره 53، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 165-174

چکیده
  جاروک یونجه یک فاکتور محدود کننده ی رشد و تولید یونجه در ایران به ویژه در مناطق گرمسیری می باشد. استرین های فیتوپلاسمای همراه با بیماری جاروک یونجه در دو منطقه شدیدا" آلوده ی چاهگیر (استان یزد) و جویم (استان فارس) از نظر خصوصیات بیولوژیکی، سرولوژیکی و مولکولی مقایسه شدند. بر اساس علایم بیماری در مزارع یونجه جاروک یونجه چاهگیر و جویم ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
4. تنوع ژنوتیپی جدایه‎های tumefaciens Agrobacterium و A. vitis از میزبان‌های مختلف در برخی از استان‌های غربی و جنوبی ایران با استفاده از نشانگر RAPD

حمزه مفاخری؛ سیدمحسن تقوی؛ ضیاالدین بنی‌هاشمی؛ علی نیازی

دوره 53، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 175-195

چکیده
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی گونه­های  tumefaciens Agrobacterium و A.vitis در سال­های 93-1392 از باغ‎های مو، گلخانه‌های پرورش گل رز و مزارع چغندر قند در استان­ جنوبی (فارس) ، جنوب غربی(کهکیلویه و بویراحمد) و غربی (کردستان و کرمانشاه)، از گیاهان دارای علائم گال طوقه و ریشه نمونه برداری صورت گرفت. بر اساس ویژگی‎های فنوتیپی، آزمون­های بیو‌شیمیایی، ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
5. بررسی مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی ریشه گلرنگ با استفاده از آزمون بیماریزایی و نشانگر مولکولی AFLP

پریسا رحیمی؛ بهرام شریف‌نبی

دوره 53، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 197-210

چکیده
  گلرنگ   (Carthamus tinctorius L.) گیاهی یکساله و دانه روغنی است که در شرایط آب و هوایی گرم وخشک کشور به خوبی سازگار می باشد و تولید آن بخاطر روغن اخیرا گسترش یافته است. پوسیدگی فوزاریومی ریشه یکی از بیماری­های مهم گلرنگ در ایران می­باشد. استفاده از ارقام مقاوم یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش خسارت وارده به شمار می­رود. در تحقیق حاضر تنوع ...  بیشتر

مقاله کامل پژوهشی
6. شناسایی مولکولی و آزمون بیماریزایی سویه جو از ویروس کوتولگی گندم در جو و گندم

امید عینی؛ اله عبدالله‌زاده

دوره 53، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 211-220

چکیده
  بیماری زردی و کوتولگی گندم و جو از عوامل محدودکننده تولید این محصولات در ایران و برخی نقاط دنیا است. سویه های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم (Wheat dwarf virus,WDV) مرتبط با این بیماری هستند. اگرچه اختصاصی بودن میزبان این استرین ها در گندم و جو بحث برانگیز است. در این تحقیق، یک واریانت جدید از WDV از جو در جنوب غرب ایران جداسازی و توالی یابی شد. ژنوم ...  بیشتر

گزارش کوتاه
7. وقوع بیماری پوسیدگی سیاه نیشکر ناشی از قارچ Ceratocystis adiposa در ایران

علیرضا پورصفر؛ یوبرت قوستا؛ امین علیدادی؛ کوروش طاهرخانی؛ حسین موذن رضا محله؛ محمد جوان نیکخواه

دوره 53، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 221-224

چکیده
    * مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: jnikkhah@ut.ac.ir 1. گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج 2. گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه 3. موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، اهواز       با بررسی مزارع نیشکر کشت و صنعت امیر کبیر در استان خوزستان در سال 1394، نشانه‌های ...  بیشتر

گزارش کوتاه
8. اولین گزارش از بیماری جاروک توتون در ایران

لیلا معارف؛ محمد صالحی

دوره 53، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 227-229

چکیده
  توتون (Nicotiana tabacum L.) یکی از محصولات اقتصادی و مهم در منطقه برازجان از استان بوشهر است. در بازدید هایی که در سال 1395 به منظور شناسایی بیماری های فیتوپلاسمایی مزارع توتون این منطقه به عمل آمد در برخی از مزارع توتون بیماری جاروک مشاهده گردید. علائم بارز این بیماری عبارت بودند از، غنچه درشتی، گلسبزی، برگسانی ( فیلودی)، کاهش فاصله میانگره ها، ...  بیشتر