دوره و شماره: دوره 53، شماره 2، تابستان 1396 

گزارش کوتاه

7. وقوع بیماری پوسیدگی سیاه نیشکر ناشی از قارچ Ceratocystis adiposa در ایران

صفحه 221-224

علیرضا پورصفر؛ یوبرت قوستا؛ امین علیدادی؛ کوروش طاهرخانی؛ حسین موذن رضا محله؛ محمد جوان نیکخواه